Stadjers eisen 'eerlijk verhaal' van Rijkswaterstaat over Gerrit Krolbrug in Groningen

De Gerrit Krolbrug in Groningen. Foto: Wikimedia Commons

Het Gerrit Krolbrug Comité in Groningen roept Rijkswaterstaat op eerlijk en in alle openheid duidelijk te maken wat er achter het nieuwbouwplan van de brug zit.

,,Vertel een eerlijk verhaal en ga met ons in gesprek’’, schrijft het comité namens dertien (wijk)organisaties in een open brief in deze krant. Aanleiding voor de brief is het aangekondigde bezoek van Rijkswaterstaat aan de gemeenteraad van Groningen, woensdag.

De organisatie geeft daar een toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de Gerrit Krolbrug, de Paddepoelsterbrug (die Rijkswaterstaat na een aanvaring op eigen houtje afbrak) en de busbaanbrug, alle drie over het Van Starkenborghkanaal. Er is al jaren een hoop gedoe over.

Rijkswaterstaat, provincie (gedeputeerde Fleur Gräper) en gemeente (wethouder Philip Broeksma) hadden vooraf een besluit willen nemen over de Gerrit Krolbrug, maar de beslissende vergadering van de stuurgroep werd tot twee keer afgelast.

Rechtstreeks

,,Nu er nog geen besluit ligt, zitten we opeens in een ander stadium met Rijkswaterstaat aan tafel en kunnen we rechtstreeks bepleiten om alle varianten te baseren op hetzelfde niveau van uitwerking en op dezelfde criteria’’, zegt raadslid Tom Rustebiel (D66).

De gemeenteraad droeg wethouder Broeksma al op om dat in het bestuurlijk overleg uit te dragen. In de motie staat ook dat de samenwerkende bewonersorganisaties vóór de besluitvorming hun oordeel moeten geven over de varianten.

,,We snappen dat de brug moet worden vervangen, maar we hebben tot dusver aardig wat argumenten gehoord die bij een oplossing zijn gezocht, in plaats van andersom’’, zegt Rustebiel. ,,En het gaat echt wel ergens over voor de stad. We hebben merkwaardig genoeg nooit argumentatie gezien waarom de oorspronkelijke brug niet maakbaar was. De regels zijn veranderd. We zitten met de mobiliteitsdiscussie. En behalve veranderde verkeersstromen is er ook nog zoiets als inpassing: bij een hoge brug krijgen bewoners van de Korreweg over honderden meters een talud voor de deur. Als blijkt dat de hoogte dan niet uitmaakt voor het aantal brugopeningen...’’

Hij is ook nieuwsgierig waarom Rijkswaterstaat ondanks oproepen van gemeenteraad, provinciale staten en Tweede Kamer nog steeds vasthoudt aan de mogelijkheid om de Paddepoelsterbrug niet definitief te vervangen.

Eenzijdig verhaal

Het comité hoopt dat de gemeenteraad voet bij stuk houdt, maar is bang dat Rijkswaterstaat niet met een waarheidsgetrouw verhaal over de Gerrit Krolbrug komt. ,,We vrezen een eenzijdig verhaal dat raadsleden mogelijk aan het twijfelen brengt’’, aldus woordvoerders Maria Hintzbergen en Chris van Malkenhorst.

Het comité hoopt ook op duidelijkheid over de rol van de gemeente Groningen. ,,Die zit immers ook met de andere bruggen. Als je de Gerrit Krolbrug nu versmalt, is daar geen extra autoverkeer mogelijk en moet dat naar de busbaanbrug. Daarom moet je een brug bouwen waar je geen spijt van krijgt. Breed, dus. En laag, wat ons betreft. Maar ondertussen is Lefier al een flat naast de brug aan het bouwen zonder dat er een omgevingsvergunning is. Ze houdt rekening met een ingang op de eerste verdieping. Daar krijgen wij een naar gevoel van. Er gebeuren dingen die niet eerlijk worden verteld. Daarom: wees open en doe wat je belooft: neem burgers serieus.’’

In de prullenbak

Voor de nieuwe Gerrit Krolbrug viel in 2016 na een jarenlange discussie een ‘definitief’ besluit: er zou een brug van 4 meter met gescheiden rijstroken voor auto’s en fietsers komen. Maar het kanaal was toen nog van de provincie. Rijkswaterstaat nam het kanaal over en gooide het gedane werk in de prullenbak. De hele procedure begon opnieuw, met vooral aandacht voor de scheepvaart en niet meer voor het stadsverkeer (oa 15.000 fietsers per dag).

Vier jaar later ligt er een plan voor een hogere, smallere brug zonder gescheiden wegdelen voor fietsers en auto’s. Dat zou betekenen dat autoverkeer en fietsers elkaar in de weg blijven zitten. Volgens het comité kreeg de bewonersvariant die na veel vijven en zessen in de studie werd opgenomen -een lage brug van 2,30 meter- geen eerlijke kans. ,,De brug moet minstens 4,50 meter hoog worden, Rijkswaterstaat eigenlijk liever 5,70 meter hoog. Terwijl onze variant in elk geval qua kosten, comfort, veiligheid en inpasbaarheid als beste uit de bus komt. Voor de scheepvaart maakt het geen verschil.’’

Lage en hoge brug even vaak open

De bewoners achterhaalden onder meer dat de Gerrit Krolbrug (2,30 meter) even vaak open staat als de nieuwe Dorkwerderbrug (4,5 meter). ,,Dat gebeurt standaard voor beroepsvaart vanwege de veiligheid. Alleen voor pleziervaart zou de lage brug vaker open moeten, maar dat speelt hier niet omdat de recreatievaart door het Reitdiep gaat.’’

Ook de toenemende snelheid van de schepen speelt volgens scheepvaartexperts van het comité geen rol van betekenis. ,,Rijkswaterstaat wil graag dat schepen sneller varen, maar op deze plek remmen ze al af voor de Oostersluis, of komen ze nog op gang bij het wegvaren. De maximum snelheid is sowieso beperkt door de ligplaatsen en woonboten in het Boterdiep.’’

Kanaal wordt opgeschoven

Tijdens het laatste gesprek met Rijkswaterstaat in augustus kreeg het comité te horen dat de vaarweg niet alleen wordt verbreed tot 54 meter, maar ook nog eens 10 meter naar het noorden opschuift om de bocht even verderop te verruimen. ,,Daardoor krijg je toch weer pilaren in het water en komt de aansluiting met de zijwegen in de knel. Terwijl je de bocht ook aan de zuidkant kunt aanpassen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu