Stadspartij 100% voor Groningen en Student en Stad dienen motie in om oprichting jeugdadviesraad te onderzoeken: 'Jongeren worden niet gehoord'

Foto: Foto: Archief DVHN/Cor van der Veen

De Stadspartij 100% voor Groningen en Student en Stad willen een onderzoek naar het oprichten van een jongerenadviesraad in de gemeente Groningen. De partijen dienen donderdagavond een gezamenlijke motie in om dat voor elkaar te krijgen.
Lees meer over
Stad

In de motie verzoeken beide partijen om te onderzoeken op welke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies van een jongerenadviesraad van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Het oprichten van een jongerenadviesraad in de gemeente Groningen zou een uitkomst kunnen zijn, zodat jongeren zich meer betrokken voelen bij besluitvorming in Groningen.

‘We zien dan graag dat een dergelijke jongerenraad een evenredige afspiegeling van de Groningse samenleving is. Dit kan bereikt worden door jongeren van verschillende achtergronden en uit meerdere wijken/dorpen hierin bij te betrekken’, zegt Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. ‘Jongeren hebben wel een stem, maar worden niet gehoord.’

Gevraagd en ongevraagd

‘Een jongerenadviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad over bijvoorbeeld huisvesting voor jongeren. Waar de jongeren ook ervaringsdeskundigen in zijn is bijvoorbeeld in de cultuur-en evenementensector. Verder zou de jongerenadviesraad zelf ook zaken kunnen aandragen wat ze interessant vinden’, benadrukt Steven Bosch van Student en Stad.

Nieuws

menu