Stadspartij: 'Betaald parkeren in alle wijken rond en nabij centrum van Groningen is in strijd met parkeervisie'

Foto: Archief

De Stadspartij is verbaasd over het voornemen van de gemeente Groningen alle wijken rond en nabij het centrum van de stad tot betaald parkeergebied te verklaren. Dit is in strijd met de pas twee jaar oude parkeervisie ‘Ruimte voor de straat’, stelt zij.
Lees meer over
Stad

De Stadspartij wijst op de volgende passage uit die parkeervisie: ‘Eerst maken wij gebiedsplannen. Uitvoering kan plaatsvinden op straatniveau wanneer de straat/buurt daarom vraagt.’ Van participatie met buurtbewoners is nu echter geen sprake meer, constateert ze.

Nieuws

menu