Stadspartij: 'Betaald parkeren in alle wijken rond en nabij centrum van Groningen is in strijd met parkeervisie'

Foto: Archief

De Stadspartij is verbaasd over het voornemen van de gemeente Groningen alle wijken rond en nabij het centrum van de stad tot betaald parkeergebied te verklaren. Dit is in strijd met de pas twee jaar oude parkeervisie ‘Ruimte voor de straat’, stelt zij.

De Stadspartij wijst op de volgende passage uit die parkeervisie: ‘Eerst maken wij gebiedsplannen. Uitvoering kan plaatsvinden op straatniveau wanneer de straat/buurt daarom vraagt.’ Van participatie met buurtbewoners is nu echter geen sprake meer, constateert ze.

‘Wellicht heeft de arme gemeente Groningen meer geld nodig?’, schrijft ze in een persbericht. ‘En wordt de inning van parkeerbelasting een doel op zich. Heel veel gebieden binnen de ringweg kennen op dit moment geen noemenswaardige parkeerproblemen.’

‘Gemeente is zelf verantwoordelijk voor parkeerproblemen’

De Stadspartij is van mening dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor toekomstige parkeerproblemen bij nieuwprojecten. ‘Door onvoldoende parkeerplekken bij een nieuwbouwwoning te eisen.’

Ze vreest dat de stad in de toekomst alleen toegankelijk is voor rijke mensen en vindt dat betaald parkeren ‘alleen doorgang kan vinden bij aantoonbaar draagvlak bij bewoners, precies zoals de huidige parkeervisie voorschrijft’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu