Stadspartij Groningen: ‘Inwoners Groningen worden te laat betrokken bij grote projecten en moeten meer inspraak hebben’

'Festival op de drafbaan'. Foto: Stadspartij.

De Stadspartij wil dat inwoners van de gemeente Groningen veel betere mogelijkheden krijgen tot inspraak. ,,We zien nog te vaak dat onze inwoners laat betrokken worden waardoor ze nog maar weinig invloed kunnen uitoefenen.”

Inwoners moeten vooraf beter geïnformeerd worden, meer mogelijkheden krijgen om op tijd te participeren en meer inspraak en zeggenschap krijgen over grote bouwprojecten en de inrichting van openbare ruimte in wijken en dorpen, vindt Stadspartij-fractievoorzitter Amrut Sijbolts. Inwoners worden volgens Sijbolts vaak laat betrokken, waardoor ze nog maar weinig invloed kunnen uitoefenen.

‘Bewoners voelen zich overvallen’

Volgens de Stadspartij zijn bijvoorbeeld omwonenden van het Stadspark en de drafbaan te laat betrokken bij de planvorming. ,,Er komt volgens het college sowieso een mega-evenemententerrein. Zonder dat omwonenden naar hun mening wordt gevraagd. Te vaak horen we achteraf dat inwoners vooraf niet actief geïnformeerd zijn en zich overvallen voelen wanneer plannen al tot in detail zijn uitgetekend.”

Niets meer gehoord

In de Groningse wijk de Wijert ging het afgelopen maand alleen al twee keer mis, zegt Sijbolts. ,,Ten eerste bij de herinrichting van de Van Lenneplaan. Met de uitkomsten van twee bewonersbijeenkomsten is gewoon niets gedaan. Het andere project is de hoogbouw van 46 meter hoog op de hoek van de Van Ketwich Verschuurlaan en de Queridolaan. Daar is een jaar geleden ook een bewonersbijeenkomst geweest. Een paar weken geleden lag een compleet uitgewerkt plan voor dit nieuwbouwproject op tafel. Bewoners hebben helemaal niets meer gehoord.”

Motie

Woensdag dient de Stadspartij een motie in met de titel ‘Horen, zien, spreken, luisteren’, waarmee ze het college en de raad van Groningen vraagt later dit jaar tijd vrij te maken voor een discussie over de toekomst van burgerparticipatie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu