Tentamenfraude aan de RUG. Eerstejaars economiestudenten moeten drie toetsen opnieuw maken

Studenten maken een tentamen. Hier in een tentamenzaal, vanwege corona op dit moment thuis achter hun eigen pc. Foto: ANP

Alle eerstejaarsstudenten van de bachelor Economics and Business Economics van de Rijksuniversiteit Groningen moeten drie tentamens opnieuw maken. Omdat sommige studenten tijdens het tentamen overlegden op WhatsApp, zijn de tentamens van de vakken international business, mathematics en micro-economics ongeldig verklaard.
Lees meer over
Stad

De Universiteitskrant bericht over het besluit van de examencommissie. In een brief aan de studenten schrijft de commissie dat er ‘regelmatig contact was via WhatsApp tijdens het tentamen’. Hierdoor kan niet voor elke student met zekerheid gezegd worden dat hij of zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om het vak met een voldoende af te sluiten.

Nieuws

menu