Tip UMCG-promovendus Jacobien Niebuur voor organisaties die ouderen zoeken voor vrijwilligerswerk: 'Leg de nadruk op wat het werk de vrijwilliger kan bieden'

Foto: Shutterstock

Organisaties die ouderen werven voor vrijwilligerswerk, doen er goed aan te benadrukken wat het werk hen kan bieden. Dat concludeert onderzoeker Jacobien Niebuur van de afdeling epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in haar proefschrift over deelname aan vrijwilligerswerk in Nederland.
Lees meer over
Stad
Westerkwartier

Niebuur verzamelde met behulp van Lifelines , het grootschalige bevolkingsonderzoek onder inwoners van Noord-Nederland, informatie over deelname aan vrijwilligerswerk onder mensen van 60 jaar en ouder. Daaruit bleek dat ouderen die vrijwilligerswerk doen dit vooral doen om anderen te helpen en om zelf iets nieuws te leren.

Ook bleken er veel mensen te zijn die geen vrijwilligerswerk doen, maar wel bereid zijn dit te doen als ze hiervoor gevraagd worden.

Op een uitnodigende manier werven

Niebuur adviseert organisaties om vrijwilligers op een meer uitnodigende manier te werven. ‘Nu zie je vaak dat vrijwilligers worden geworven vanuit een hulpvraag. Door in vrijwilligersvacatures meer nadruk te leggen op wat het werk de vrijwilliger kan bieden, en door mensen persoonlijk te benaderen, kunnen organisaties hun vrijwilligersbestand mogelijk uitbreiden’, stelt zij in een persbericht.

Mensen die vrijwilligerswerk doen, hebben vaker een hoger opleidingsniveau, een groter sociaal netwerk en eerdere ervaring met vrijwilligerswerk dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen.

Ze zijn vaker getrouwd of samenwonend dan degenen die geen vrijwilligerswerk doen. Ook mensen die geregeld naar de kerk gaan doen vaker vrijwilligerswerk.

Mensen met gezondheidsproblemen en ouderen doen minder vaak vrijwilligerswerk.

Invloed levensgebeurtenissen

Uit Niebuurs onderzoek blijkt verder dat grote levensgebeurtenissen invloed hebben op het wel of niet doen van vrijwilligerswerk. Zo beginnen mensen die net met pensioen zijn of werkloos zijn geworden vaker met vrijwilligerswerk. Mensen die recentelijk trouwden of kinderen kregen, stoppen vaker juist met hun vrijwilligerswerk.

Mensen die onlangs aan een nieuwe baan begonnen, stoppen eveneens vaker met vrijwilligerswerk, net als mensen die scheidden, verhuisden of ernstig ziek werden.

Jacobien Niebuur

Jacobien Niebuur (1988, Marum) studeerde algemene economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed haar onderzoek bij onderzoeksinstituut SHARE van het UMCG. De titel van haar proefschrift is Who volunteers and why? Understanding the role of resources and motivations in participation in voluntary work .

Niebuur promoveert op 12 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek. Op die dag presenteert zij ook het boek Actief Oud Is Goud: Vrijwilligers in Beeld” met interviews met en foto’s van vrijwilligers uit Noord-Nederland.

Ze blijft na haar promotie in het UMCG werken, als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling epidemiologie.

Nieuws

Meest gelezen

menu