Toukomstplannen dertigduizend keer beoordeeld. Twintigkoppig panel moet nu tot een advies komen

Adriaan Geuze van ontwerpbureau West 8 in het Groningse landschap. Foto: Jeroen Musch

Ongeveer zesduizend Groningen hebben de 59 plannen uit het project ‘Toukomst’ van het Nationaal Programma Groningen (NPG) in totaal ruim 30.000 beoordelingen gegeven.

Inwoners van Groningen konden van 22 september tot en met 4 oktober reageren. Nu is het Toukomstpanel onder voorzitterschap van Rob Schuur aan zet. Het uit twintig Groningers bestaande panel geeft advies over welke projecten uitgevoerd en gefinancierd zouden moeten worden. Dit advies is naar verwachting eind januari 2021 klaar.

Ideeën van inwoners van Groningen zijn leidend

Toukomst gaat over het investeren van 100 miljoen euro in beter wonen, leven en werken in Groningen. Van start tot en met afronding zijn ideeën van de inwoners van Groningen leidend.

Het begon met de oproep aan alle Groningers om ideeën aan te dragen voor de toekomst van Groningen. Dat werden er in totaal 900.

Ruim 200 Groningers bundelden al deze ideeën in nauwe samenwerking tot 59 concrete Toukomstplannen. Deze plannen werden kort en krachtig uitgeserveerd op de website en in een bijlage in Dagblad van het Noorden. Om vervolgens 32.536 keer te worden beoordeeld .

Advies Toukomstpanel

Het Toukomstpanel bekijkt nu zowel de beoordelingen van de 59 concrete Toukomstplannen als de 900 oorspronkelijke ideeën. Daarnaast ontvangt het panel een analyse van de haalbaarheid van de 59 projecten.

Het Toukomstpanel verwerkt alle informatie tot een advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen, dat op basis van dit advies tot de besteding van de 100 miljoen euro besluit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu