Versterkingsplan Ten Post opnieuw tegen licht na brandbrief huurders

Huurders in Ten Post voelen zich te weinig betrokken in de komende versterkingsoperatie: na een brandbrief beloven betrokken partijen verbetering. Foto: Archief Jan Zeeman

Woningcorporatie Wierden en Borgen gaat nog eens goed kijken of ze de eerste sloop- en versterkingsplannen in Ten Post meer kan toesnijden op de wensen van de betrokken huurders. Eind januari kunnen de bewoners een herzien voorstel verwachten.
Lees meer over
Stad

Dat is een van de afspraken die deze week zijn gemaakt na een brandbrief van een aantal inwoners van het dorp. Zij vroegen daarin om de versterkingsoperatie met onmiddellijke ingang op te schorten omdat ze onvoldoende in de plannen zouden zijn betrokken en zich niet kunnen vinden in de uitkomst.

Drie keer overleg na brandbrief huurders

Dat initiatief stond deze week drie keer op de agenda tijdens overlegbijeenkomsten in Ten Post. Maandag vergaderde de Dorpstafel over de versterkingsplannen en de bezwaren in versterkingswijk de Nije Buurt, dinsdag kwamen wethouder Roeland van de Schaaf en Wierden en Borgen-directeur Matthieu van Olffen naar het dorp om zich te informeren en woensdag ging de corporatie rond de tafel met de initiatiefnemers en ondertekenaars van de brandbrief.

Voornaamste uitkomst is dat de woningcorporatie de plannen voor de eerste fase van de versterkingsoperatie nog een keer tegen het licht worden gehouden. Daar wil Wierden en Borgen achttien huizen slopen en vervangen door zes gezinswoningen in de Oldenhuisstraat en twaalf flex- of levensloophuizen in de Jan Zijlstraat.

‘Bewoners hechten meer aan hun plek dan ingeschat’

Dat plan is het resultaat van maanden overleg met de bewoners, maar uiteindelijk blijkt toch niet aan de wensen te voldoen. Veel bewoners van de Zijlstraat willen een gezinswoning houden maar willen per se niet verhuizen naar de Oldenhuisstraat, ook al is dat bijna letterlijk om de hoek.

,,We dachten dat we eruit waren, maar bewoners blijken toch nog veel sterker gehecht aan hun plek dan we hadden ingeschat’’, zegt Gosé Posthumus, projectleider bij Wierden en Borgen voor de versterkingsoperatie in Ten Post. De corporatie kijkt nu of ook in de Zijlstraat nieuwe gezinshuizen kunnen komen.

Woningcorporatie: ‘Ons huiswerk moet deels over’

,,We zullen ons huiswerk deels over moeten doen,’’ zegt Posthumus. ,,Maar zorgvuldigheid gaat hier boven snelheid.’’ De corporatie wil per se geen valse start maken met het versterkingswerk. ,,We willen een breed door de buurt gedragen plan’’, stelt ook manager Wonen Ron Jeukens. ,,Dat is van begin af aan onze inzet.’’

Als dat lukt in januari kan de corporatie in februari beginnen met de aanbesteding en de voorbereidingen voor de sloop. Eerder liet de Nationaal Coördinator Groningen nog weten dat de eerste buurtbewoners niet al rond de Kerst kunnen inhuizen in een wisselwoning, maar dat betreft volgens Wierden en Borgen uitsluitend huiseigenaren.

‘Planning niet in gedrang door herziening plannen’

Voor de huurders in de Nije Buurt loopt de planning volgens Posthumus en Jeukens verder geen vertraging op. De eerste huurders verhuizen in juli naar een tijdelijk huis zodat de sloop kan beginnen. De oplevering van hun nieuwe woningen staat gepland voor juli 2021 kan worden gehaald. Dat is het begin van een ‘treintje’ waarbij buurt voor buurt 120 woningen worden vervangen waarvan 45 van Wierden en Borgen.

Ook over andere pijnpunten in Ten Post zijn volgens wethouder Roeland van der Schaaf de afgelopen dagen nieuwe afspraken gemaakt. Zo komt er in januari een bijeenkomst waar álle bewoners worden bijgepraat. Juist de buurtgewijze aanpak en communicatie leidt volgens de Groningse wethouder tot argwaan.

Bijeenkomst voor álle inwoners moet ‘argwaan’ wegnemen

Een gezamenlijk overleg moet daarom in januari het gevoel bij huurders wegnemen dat ze anders worden behandeld dan huiseigenaren. Ook is volgens Van der Schaaf afgesproken dat huurders nadrukkelijker gaan meepraten aan de Dorpstafel Ten Post, waarin bewoners met onder meer de gemeente en de Nationaal Coördinator Groningen overleggen over de versterking, dorpsvernieuwing en andere actuele onderwerpen.

Huurders blij met afspraken: ‘Het begin is er’

Mede-initiatiefnemer Patrick Buntjer is tevreden met de afspraken die deze week zijn gemaakt naar aanleiding van de brandbrief. ,,Het begin is er. We zitten weer aan tafel, daar zijn we blij mee. Het balletje rolt, nu kijken waar we uitkomen. Het is positief dat Wierden en Borgen nog een keer naar de plannen kijkt en dat we als huurders meer in het proces worden betrokken. Over andere zaken zoals de aangekondigde huurverhoging en de verhuis- en herinrichtingskosten moeten we nog verder praten.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu