Week van het Afval wordt in Groningen afgetrapt met circulaire modeshow op de trappen van Forum

Still uit eerder werk (DenimLab) van studenten van Art&Design van het Noorderpoort College.

De gemeente Groningen wil een gemeente zijn waar zo weinig mogelijk huishoudelijk afval ontstaat. En afval dat toch overblijft, moet op een hoogwaardige manier hergebruikt worden. Tijdens de Week van het Afval mogen inwoners hun mening geven over afval en hoe daar mee omgegaan moet worden.
Lees meer over
Stad

De week wordt op woensdag afgetrapt in Forum Groningen met een optreden van The Troep Troup Tribe. Dat is een groep kunstenaars, docenten en studenten Art&Design van het Noorderpoortcollege. Zij zetten zich in om het bewustzijn op duurzaamheid te vergroten met hun circulaire, duurzame kunstprojecten. Zo vroegen ze met eerdere projecten al aandacht voor onder meer het wereldwijde plasticprobleem- en fair fashion.