Wethouder brandt vingers niet aan tarief warmtenet en weigert op vragen in te gaan

Wethouder Broeksma.

Wethouder Philip Broeksma doet geen uitspraken over de koppeling van de prijs voor het warme water van het gemeentelijke bedrijf WarmteStad aan de gasprijs.

Zoals recent gemeld zijn de prijzen van de warmte die het gemeentelijk bedrijf WarmteStad levert via het warmtenet dat nu in de stad wordt aangelegd, gekoppeld aan de gasprijs . Gevolg: nu de gasprijs explodeert, rijzen ook de prijzen voor het warmtenet de pan uit.

Broeksma presenteerde vanmiddag plannen voor een 20 hectare groot datacentrum op bedrijventerrein Westpoort, bij Hoogkerk. Hij stelde dat de restwarmte van dit enorme datacentrum aangewend kan worden voor de verwarming van 5000 tot 10.000 woningen in de wijken waar momenteel een warmtenet wordt aangelegd.

Gevraagd of deze restwarmte aanleiding zou kunnen zijn voor het loslaten van de koppeling van de warmteprijs met de gasprijs, begon de wethouder over de ‘rentabiliteit’ (verhouding winst en geïnvesteerd vermogen) van WarmteStad maar weigerde hij verder vragen over het onderwerp te beantwoorden. De wethouder stelde dat WarmteStad 15% onder het gastarief levert. WarmteStad zegt zelf dat het om 5% gaat. WarmteStad is een bedrijf van de gemeente Groningen en het Waterbedrijf.

Veel Stadjers met een eigen huis aarzelen om over te stappen op het warmtenet. Men vreest de woning niet meer warm te kunnen krijgen, hikt aan tegen een leverancier die monopolist is. Bovendien is de overstap van gas naar warmtenet nauwelijks rendabel door de koppeling van de tarieven van warmtenet aan de gasprijs.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu