Museum Nienoord in Leek en Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal krijgen ruim een ton van provincie Groningen

Directeur Helen Kämink van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal. Foto: Archief/ Marcel van Kammen

Museum Nienoord in Leek en het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal krijgen elk 125.000 euro van de provincie Groningen. De subsidies zijn bedoeld om de vaste collecties te vernieuwen en nieuwe bezoekers te trekken.
Lees meer over
Stadskanaal
Westerkwartier

Museum Nienoord krijgt de subsidie voor een herinrichting, die voorziet in nieuwe zalen met moderne presentatietechnieken. Verder zet het museum een nieuw verhaal op om de collectie rijtuigen en sleden tentoon te stellen en wordt de entree gemoderniseerd.