Opbrengst jubileumactie Kiwanis Stadskanaal is 10.000 euro. ‘Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van 400 surpriseboxen voor kinderen’

Koop Nuismer en Wim Reininga van Kiwanis Stadskanaal. Foto: Paul Abrahams

De serviceclub Kiwanis Stadskanaal heeft haar 25ste verjaardag gevierd met een golftoernooi en een clinic voor het goede doel. Plaats van handeling: het prachtige complex van De Semslanden in Kostvlies.
Lees meer over
Stadskanaal
Kanaalstreek

„De jubileumactie met zo’n zestig deelnemers is ondanks de hevige regenbuien voortreffelijk verlopen”, vertelt Wim Reininga. Hij is president van Kiwanis Stadskanaal. „We hebben alleen maar vrolijke gezichten gezien en we zijn werkelijk super blij met de opbrengst van de actie, namelijk 6000 euro. Dat bedrag wordt verhoogd naar 10.000 euro. Dankzij een financiële bijdrage van Kiwanis Nederland en we hebben onze eigen reserves aangesproken.”

Voor 1 juli uitdelen

„Met de 10 mille kunnen maximaal 400 surpriseboxen worden aangeschaft voor kinderen in de regio waarvan de ouders veel moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar vast te knopen”, vult Koop Nuismer aan. „In de box van 60 bij 40 bij 30 centimeter zitten onder meer speelgoed, een kleurboek en potloden, een bal, een knuffel en nog veel meer.

Boxen zelf inpakken

De leden van Kiwanis Stadskanaal gaan de dozen binnenkort zelf inpakken en het is de bedoeling dat de surpriseboxen voor 1 juli worden uitgedeeld aan de jongens en meisjes. Bij de verdeling van de boxen wordt nauw samengewerkt met de voedselbank.”

Contact opnemen

Vanwege de privacy lukt het niet om alle beschikbare surpriseboxen uit te delen. Daarom hopen Wim Reininga en Koop Nuismer dat organisaties die in de wijken actief zijn contact opnemen.

„Denk bijvoorbeeld aan de comités die sinds jaar en dag de vakantiespelweken organiseren. Ze zijn de ogen en oren in de wijken. Die weten precies welke kinderen in aanmerking komen voor de surpriseboxen. Maar er zijn vast wel meer instanties werkzaam in de wijken, die kunnen aangeven welke kinderen een steuntje in de rug kunnen gebruiken.”

U wilt meer informatie? Stuur dan een mail naar kiwanis@live.nl

Nieuws

Meest gelezen

menu