'Rommelig' centrum Musselkanaal moet compacter en herkenbaar worden

De brandlocatie waar negen winkels tot puin werden gereduceerd. Foto: Harry Tielman

Compacter, strakker, herkenbaar en een sterkere focus op het historische karakter van het centrum: daarop moet de focus liggen voor de toekomst van het centrum in Musselkanaal.
Lees meer over
Stadskanaal

Dat vinden inwoners en winkeliers uit het lintdorp. De voorlopige plannen werden maandagavond besproken in de gemeenteraad van Stadskanaal. Die reageerde overwegend positief op de visie, wel waren er twijfels over de kleur die gebruikt moet worden in het centrum: zwart.

Ondanks de grote brand die in 2018 negen winkels verwoestte of zwaar beschadigde, wordt het winkelcentrum nog goed bezocht, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Broekhuis Rijs Advisering. Van elke euro die wordt uitgegeven komt bovendien 59 cent van inwoners vanuit het dorp, 24 cent uit de provincie Drenthe, 5 cent uit andere dorpen in de gemeente en 12 cent van elders.

Aanbod is groot

Daarmee heeft het centrum een belangrijke regionale functie, concludeert het onderzoeksbureau. Het aanbod is bovendien fors: het past bij dat van een plaats tot 20.000 inwoners, Musselkanaal telt zo’n 7000 inwoners. Het heeft een winkelleegstand van 8 procent in het centrum, dat ligt net iets boven het landelijk gemiddelde. Een leegstand vanaf 5 procent wordt als problematisch gezien. Daarom moet het winkeloppervlakte worden teruggebracht om het aantrekkelijker te houden.

Rommelig centrum

Dat is ook rommelig, is de conclusie uit het rapport. Ruime parkeerplaatsen zorgen voor grote gaten. Veel objecten in de straat lijken willekeurig geplaatst zonder oog te hebben voor onderlinge samenhang. Ook is het niet gezellig, er is weinig horeca: men blijft er niet hangen. Dat moet allemaal veranderen.

De kern van het centrum wordt nadrukkelijk het gebied tussen brug de IJzeren Klap en het Willem Diemerplein. In het plan hoopt men daarbij vooral op winkels die zich richten op ‘blurring’ : het combineren van bedrijfstakken met raakvlakken, zoals een bakker die ook een lunchroom begint. Buiten het centrum- het ‘transformatiegebied’ - kunnen bestaande panden blijven bestaan, maar als die leeg komen te staan, vervalt de winkelbestemming daar mogelijk.

Zwart

De kleur zwart markeert het kerngebied straks. Bruggen, lantaarnpalen en gevels waar het accent op zwart ligt, zorgen zo voor herkenbaarheid van het kerngebied en bovendien voor een sterk contrast met kleurrijke gevels, bomen en ander groen - in de vorm van plantenbakken en nieuwe beplanting in de perken.

Kanaal

Het historische karakter moet weer een stevig impuls krijgen: in de lintbebouwing zijn met de sloop van het ‘Blauwe Pand’ en de genoemde verwoestende brand grote gaten geslagen. Op de plek waar eerder het Blauwe Pand stond, bouwt Lefier nieuwe huurwoningen. De brandhaard moet nieuwe winkels krijgen, daarbovenop komen woningen. Plannen zijn in een gevorderd stadium: de bouw zou eventueel dit jaar al kunnen beginnen. Daarnaast moeten bestaande gaten zoveel mogelijk worden opgevuld met gevels en bomen.

In het kanaal moeten aanlegsteigers komen voor boten. Extra schepen aan het water bekrachtigen het historische karakter en zorgen voor een sterkere relatie tussen het water en het centrum.

Een groot deel van de plannen kan bekostigd worden uit al vrijgemaakte gelden. Daarnaast ligt een deel van de ontwikkeling in particuliere handen. Voor het uitvoeren van alle plannen is echter nog geen geld vrijgemaakt.

Lees hieronder het hele plan:

Nieuws

menu