Stadskanaal bakkeleit over één meter breed laantje uit 1902

De ingang van het laantje is van de Postkade nauwelijks te zien. Foto: Gemeente Stadskanaal

Het één meter brede laantje is uit 1902. Een smalle doorgang tussen Postkade en Museumlaan in Stadskanaal-Noord. De direct aanwonenden, tevens eigenaren van de grond, willen het sluiten als openbare weg. Nee, zegt de buurt, openhouden.
Lees meer over
Stadskanaal

De gemeenteraad boog zich er maandag over, maar kwam er evenmin uit. De stemmen staakten, tien tegen tien. Ondanks het voorstel van de VVD om een hoorcommissie te installeren. Hangijzer in het debat was niet zozeer het voornemen van het college om de juiste procedure te bewandelen, als wel dat burgemeester en wethouders bij voorbaat lieten weten het weggetje te willen sluiten.

Het college wil daarmee recht doen aan een meer dan veertig jaar geleden gedane toezegging en staat in de stand dat er voldoende alternatieve routes zijn. Bovendien, stipte wethouder Goziena Brongers (CDA) is het vrij normaal dat, ,,eigenaren iets te zeggen hebben over hun grond.’’

106 handtekeningen

Een substantieel deel van de fracties, waaronder PvdA en Lokaal Betrokken, wijst echter op het openbaar belang, alsmede het feit dat er 106 handtekeningen zijn verzameld om het paadje open te houden.

Wie het niet kent, kijkt er gemakkelijk voorbij. De doorgang is amper te zien tussen de huizen op Postkade 15 en 16. De lengte van het weggetje is enkele tientallen meters, maar het wordt al meer dan een eeuw gebruikt als paadje, door wandelaars en fietsers.

Gebonk op de muren

Het is de ontsluitingsweg van het nabijgelegen Vrijdomstreekje richting Poststraat en Handelsstraat. De aanwonenden/eigenaren zijn daar klaar mee, vanwege de overlast van passanten die op hun muren bonken, daar tegenaan urineren, of ’s avonds lawaai maken.

Zoals de buurt er over verdeeld is, zo staan de partijen tegen over elkaar. Het CDA, bij monde van Merlijn Wiersema, vertolkt het ‘voor’: ,,Er zijn de voorbije decennia beloftes gedaan door de gemeente. Er is onveiligheid geconstateerd en de vraag is hoeveel er daadwerkelijk nog gebruik van wordt gemaakt. Het is hún grond. Gewoon sluiten.’’

Nog honderd jaar open

De ruim honderd handtekeningen waren voor Klaas Pals van D66 echter voldoende bewijs voor het nut van het laantje. Het algemeen belang gaat volgens hem boven het individueel belang. Bovendien is er een historisch belang. Tegen sluiting dus. Sterker: ,,Van ons mag het nog honderd jaar open blijven.’’

Het laantje heeft inderdaad ‘een geschiedenis’. De eigenaren, de bakker op Postkade 15 en de kruidenier op 16 en ook de slagerij op nummer 10 hadden een dik eeuw geleden belang bij de aanleg. Klanten konden gemakkelijker bij winkels komen.

Al sinds 1978 bezig

De middenstand is in de jaren zeventig echter verdwenen en in de loop van de tijd is de doorgang openbaar geworden. De eigenaren zijn daarom al sinds 1978 bezig het weggetje aan de openbaarheid te onttrekken. Maar protesten tegen sluiting zijn er ook sinds die tijd.

Met de gemeente werd afgesproken dat het pad in eerste instantie openbaar bleef. Zodra er alternatieve routes waren, werd de procedure tot onttrekking aan de openbaarheid in gang gezet. Ondanks meerdere verzoeken en de realisatie van alternatieve routes, werd de procedure tot onttrekking echter nooit doorgezet.

Splijtzwam

Gevolg is dat het laantje, bedoeld als verbindingsweg, inmiddels splijtzwam in de omgeving is geworden. Om aan alle onduidelijkheid een eind te maken, vroeg Stadskanaal de voor- en tegenstanders om hun argumenten op papier te zetten. Dat is inmiddels gebeurd, maar die kunnen tegen elkaar worden weggestreept.

De gemeente zegt bijvoorbeeld dat het pad is aangelegd in een tijd dat mensen veel te voet deden, terwijl in de moderne tijd veel meer gebruik wordt gemaakt van auto. De voorstanders laten weten dat het laantje nog steeds wordt gebruik door wandelaars en fietsers. Ouderen, kinderen en ouders met jonge kinderen moeten bij sluiten een omweg van 894 meter maken om bij voorzieningen te komen als supermarkt, sportcentrum, winkels, cafetaria, coffeeshop en apotheek.

Een derde weg

Jur Mellies van Lokaal Betrokken opperde maandag derhalve een ‘derde weg’ en dat is het paadje ’s avonds te sluiten. Immers: daarmee zouden beide partijen gediend zijn. De doorgang blijft, terwijl de overlast verdwijnt. Het onderwerp komt in de volgende raadsvergadering weer op de agenda. Mocht een meerderheid het voorstel van het college verwerpen, dan kunnen de eigenaars een beroep doen op de provincie.

Nieuws

Meest gelezen

menu