Vertraging en oplopende kosten bij centrumvernieuwing Stadskanaal: sloop deel Navolaan van de baan

Het gemeentehuis in Stadskanaal. Foto: DvhN

Door prijsstijgingen kan een deel van de plannen voor de centrumvernieuwing van Stadskanaal niet doorgaan.

De gemeente heeft de sloop van de panden aan de Navolaan deels geschrapt en bij de provincie uitstel gevraagd tot 2022 voor de afronding van het project.

Omdat sinds het maken van de plannen de kosten zijn opgelopen, gaat de gemeente de Navolaan 14, waarin Expert zit, niet kopen en slopen. Wel wordt een deel van de andere panden gesloopt en komen in de Navolaan 8 tot en met 13 geen nieuwe winkels.

Bredere passage tussen Europalaan en parkeerplaats Oude Markt

Daardoor is het wel mogelijk de passage tussen de Europalaan en de parkeerplaats aan de Oude Markt te verbreden. De gemeente werkt aan een vernieuwd centrum met een kleiner winkeloppervlak. Dit moet de leefbaarheid ten goede komen en het centrum op termijn gezellig houden. De afgelopen jaren werd al 5000 vierkante meter winkelvloer opgekocht en gesloopt of herbestemd, onder meer met geld van de provincie.

De focus lag daarbij op het creëren en verduidelijken van looproutes, het wegwerken van leegstand en het vergroenen van de buitenruimte. Recent is onder meer de Vos-locatie aan de Hoofdstraat aangekocht om gesloopt te worden. Daarnaast is de Europalaan op de schop gegaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stadskanaal
menu