'We moesten soms optreden als een politieagent, maar we hadden geen keuze.' Bridgeclub Stadskanaal pakt de draad weer op

Theo Euverman is voorzitter van de Bridgeclub Stadskanaal. Foto: Paul Abrahams

Een vergrijsd ledenbestand en nauwelijks jonge aanwas. Bridgeclubs hadden het al niet gemakkelijk en uit angst om besmet te worden met het coronavirus hebben veel leden hun hobby op een lager pitje gezet.

„We hebben maandenlang niet fysiek kunnen bridgen”, vertelt Theo Euverman. Hij is sinds vijf jaar voorzitter van de Bridgeclub Stadskanaal. „Het aantal leden is om uiteenlopende redenen gedaald van ruim 200 naar zo’n 160, maar desondanks zijn we nog steeds de grootste bridgevereniging in de provincie Groningen die is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB).


Gelukkig hebben we in de zomer de draad kunnen oppakken in De Rank met de zogeheten zomerdrives en vandaag - woensdag 25 augustus - staat de slotdrive op het programma, de Kanaalstreekdrive. Begin september gaat dan de competitie weer van start.”

Strenge regels

„Het was fijn om weer met elkaar te kunnen bridgen”, vervolgt de inwoner van Stadskanaal. „Vooral goed voor de sociale contacten, al werden wel noodgedwongen strenge regels gehanteerd na overleg met de nationale bond. Van een maximaal aantal deelnemers per drive tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de deelnemers. En nog veel meer hoor. We moesten soms optreden als een politieagent, maar we hadden geen keuze.”

De inwoner van Stadskanaal hoopt dat het aantal leden van de Bridgeclub Stadskanaal in de komende maanden weer gaat toenemen.

Cursussen en workshops

„We starten daarom op donderdag 16 september met een cursus voor beginners. Onder leiding van de bridgedocenten Grard Kroon en Johan Booij vinden twaalf bijeenkomsten plaats. De cursus kost slechts 40 euro. Dat is inclusief lesmateriaal, de zaalhuur en een vergoeding voor de docenten.

Daarnaast houden we een opfriscursus voor bridgers die recent de cursus hebben gevolgd, maar die vanwege de coronacrisis niet of nauwelijks hebben kunnen spelen. De bedoeling is om zes cursussen aan te bieden op zaterdagmorgen van half tien tot twaalf uur. Tenslotte willen we enkele workshops organiseren voor gevorderde spelers.”

Meer informatie

U wilt meer informatie over de twee cursussen en over de workshops? Neem dan contact op met Roelie Wesseling van de Bridgeclub Stadskanaal: 06-16415626 of stuur een mail naar wesseling@ziggo.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stadskanaal
menu