Burgemeester Berry Link heeft het naar z'n zin in Veendam. 'Een ambitieuze gemeente met veel fantastische voorzieningen'

Burgemeester Berry Link van de gemeente Veendam. Foto: Gemeente Veendam/Bert Buiring Fotografie

Burgemeester Berry Link is sinds 15 september onze burgervader en heeft daarmee oud-burgemeester Swierstra opgevolgd. Hij ontvangt me, breed lachend, met een wijds armgebaar en een boks en een moment later zitten we gezellig aan de koffie.
Lees meer over
Veendam

Nieuwe burgemeester, vertel eens wat over uzelf.

,,Ik heb een erg leuke vrouw, beide kinderen zijn het huis al uit. Ik woon op dit moment nog in Geldrop, maar verblijf door de week in een heel leuke bed & breakfast in het centrum van Veendam. In het weekend ga ik naar huis. Intussen zijn we natuurlijk wel op zoek naar een huis binnen de gemeentegrenzen. Daar heb ik een jaar de tijd voor.”

,,Ik ben bewust burgemeester geworden. Toen in de zesde klas van de lagere school zat, tegenwoordig groep 8, werd me gevraagd wat ik later wilde worden en toen gaf ik al aan burgemeester te willen worden. Ik was misschien vooral geïnspireerd door de burgemeester uit Swiebertje , met z’n hoge hoed. Destijds was de dienstverlenende rol me nog niet zo bekend.”

Bestuurskunde

,,Na de havo ben ik bestuurskunde gaan studeren in Twente en daarna ben ik doorgegroeid. Mijn eerste stageplek was op het ministerie van Binnenlandse Zaken en daar vinden ook de burgemeestersbenoemingen plaats. Ik mocht daar soms de gesprekken met de laatste drie kandidaten voor burgemeesterschappen voorbereiden. Tegenwoordig gaat dit heel anders via de vertrouwenscommissie.”

,,Dat was een erg leuke tijd, heel dicht bij het vuur. Ik mocht toen een keer mee met de minister, Kees van Dijk, naar het genootschap van burgemeesters. In de zaal hield de voorzittende burgemeester een inleiding en daarin zei hij: ‘Het is wenselijk om eens een onderzoek te doen naar de rol van de burgemeester bij de collegevorming.’”

,,Dus ik zet dat op een geeltje, geef de minister een seintje dat ik dit onderzoek wel wil gaan doen. En zo kreeg ik mijn afstudeeropdracht op een presenteerblaadje aangereikt. Het was een erg leuk onderzoek en het grappige is dat de aanbevelingen die ik toen deed, vandaag nog steeds toepasbaar zijn.”

Wat waren de conclusies van uw afstudeeronderzoek?

,,De burgemeester bemoeit zich niet met de poppetjes in het college en niet met de procesvorming van het college. Hij dient geconsulteerd te worden bij het coalitie-programma en de portefeuilleverdeling. Ik vind verder dat een burgemeester geen politiek-gevoelige portefeuilles behoort te hebben, omdat hij geen achterban heeft. De politiek gevoelige portefeuilles zijn onder meer financiën, ruimtelijke verordening, sociaal domein, verkeer. Immers, de burgemeester moet daar wel boven staan. Interessant is dat ik de dingen die ik toen op papier heb gezet, nu al 12 jaar in de praktijk breng.”

,,In mijn tijd op het ministerie van Binnenlandse Zaken werd de directeur-generaal commissaris van de Koningin in Overijssel. Ik ging mee naar de provinciale griffie en kreeg met de provincie te maken. Aansluitend werd één van de burgemeesters van Overijssel staatssecretaris van landbouw en hij had iemand nodig die niets wist van landbouw, maar wel logisch kon nadenken. Daar werd ik bestuursassistent en dat was ook een erg leuke tijd. Daarna viel het kabinet en waren er te veel bestuursadviseurs, dus heb ik gesolliciteerd en ben ik griffier in Brabant geworden. Eigenlijk heb ik alleen maar leuke dingen gedaan.”

,,Ik heb altijd doelbewust iets gekozen wat ik leuk vind. Na een jaar of 8 vond ik het tijd om iets anders te gaan doen, want als griffier schrijf je op wat anderen zeggen en ik was er aan toe zelf iets te zeggen. Zo ben ik in de gezondheidszorg terechtgekomen. Ik werd secretaris van twee ziekenhuizen in Noord- Limburg.”

,,Bij de overheid leer je integraal denken en dat moest ik daar, ook in beleidsmatig opzicht, bewaken. Wat ik in de zorg vervolgens leerde is kwaliteitsbewust handelen. Iets wat ik later goed in de praktijk kon brengen bij de overheid. Toen ik in het ziekenhuis werkte was ik ook actief in de gemeenteraad en vervolgens kwam ik terug in de Provinciale Staten van Brabant als statenlid.”

Harde noten kraken

,,Na een aantal jaren vond ik in 2006 dat de tijd rijp was dat ik burgemeester zou worden. Ik ben in Zuid-Limburg begonnen als burgemeester. De toenmalige commissaris van de Koningin in Brabant zei dat als ik het vak van burgemeester goed wilde leren, ik dat in een andere omgeving moest doen. Ik heb dat ruim 8 jaar met heel veel plezier gedaan en veel geleerd ook. Ik heb wat harde noten moeten kraken om het daar zuiver te houden.”

,,Als politieke partijen al heel lang aan de macht zijn kunnen ze Machiavellistisch gedrag vertonen. Dat zie je in alle partijen en over het hele land terug. Waar mensen heel lang aan de macht zijn zie je soms dingen waarvan je je afvraagt of dat wel zuiver is. Men werkt op niet helemaal te verantwoorden wijze en zegt dan: ‘Zo doen we dat al jaren, wen er maar aan’. Ik geef integriteitscursussen en het is heel grappig te constateren dat deze activiteiten in de tijd van Vondel bijvoorbeeld ook al bekend waren.”

U geeft integriteitscursussen?

,,Ja, ik train burgemeesters, raadsleden, wethouders en ambtenaren.”

,,Ik heb de prijs van Philip Brouwers gewonnen. Hij was journalist van het Dagblad van het Noorden en heeft de hele bestuurscultuur van Emmen onderzocht. Daar waren heel veel integriteitsproblemen aan de orde waarover het college ook gevallen is. Deze journalist heeft dat aan de kaak gesteld en na zijn overlijden is er een prijs met zijn naam in het leven geroepen voor mensen die zich inzetten voor het behoud van integriteit.”

,,Na de periode in Limburg werd ik burgemeester in Geldrop-Mierlo. Daar heb ik een erg leuke tijd gehad, maar er waren ook problemen in de zin van integriteit binnen de gemeente zelf. Als je zulke zaken veel aan de kaak stelt, word je al gauw zelf ‘op de grill gelegd’. Dat is wat hier is gebeurd. Mijn integriteit is niet in het geding geweest, maar ik kon niet anders dan terugtreden, aangezien ik het algemeen belang boven het privébelang stel.”

Parallellen tussen Noord en Zuid

,,Dit jaar begon ik in Veendam. Minister Ollongren vroeg me nog wat ik in het Noorden dacht te vinden. Maar ik ben geboren in het oosten, gewerkt op het ministerie in het westen, daarna het burgemeesterschap in het zuiden en dan blijft het noorden over. Er zijn parallellen tussen noord en zuid. In Zuid-Limburg hadden we de mijnbouw en de armoede gemeen met het noorden. De krimpsituatie en het vertrek van grote bedrijven ook.”

,,In de regio Geldrop-Mierlo waren deze problemen ook aan de orde. Daar is een aantal bedrijven bij elkaar gekomen met de overheid en het onderwijs. Deze triple-helix van de 3 O’s, overheid, onderwijs en ondernemers, zorgden er samen voor dat de regio een boost kreeg. Als daar goede bedrijvigheid is zie je dat er goede afspraken met de overheid komen over infrastructuur bijvoorbeeld en er opleidingen komen die voeding geven aan het bedrijfsleven. Zo kan de regio een boost krijgen en komen er veel meer mensen om te wonen, werken en recreëren.”

Bent u dat voor Veendam van plan?

,,We hebben erg veel pluspunten in de regio, een haven, een universiteit, een vliegveld, een prachtige infrastructuur en Duitsland vlakbij. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, alle ingrediënten zijn er al, we kunnen er iets moois van maken. Veendam is een gemeente met veel ambitie en het voorzieningenpakket is fantastisch. Kijk naar de recreatievoorzieningen en de industrie. Daar kunnen we nog veel meer mee, en niet alleen voor Veendam maar voor de hele regio. Met de 10 Groninger burgemeesters zijn we in overleg om inhoud te geven aan de stimulering van de regio, met de 3 O’s.”

Bent u inmiddels al een beetje bekend in Veendam?

,,Ik heb graag contact met burgers, vind burgerparticipatie ook heel belangrijk. Ik ga bij verenigingen langs, serviceclubs, bejaardenhuizen en scholen. Ik ben er niet alleen voor het bedrijfsleven en vind het vooral interessant van de man/vrouw in de straat te horen wat er speelt. Ik begeef me graag tussen de mensen. Ik wil graag vormgeven en inhoud geven aan mijn speerpunten: samenwerking, veiligheid, ondermijning, integriteit.”

Ondermijning van wat?

,,Van de openbare orde, bijvoorbeeld de drugscriminaliteit. Het is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. De drugscriminaliteit komt, bijvoorbeeld vanuit het zuiden, steeds meer deze kant op. Boeren worden wellicht benaderd door drugstelers met beloftes van veel geld als ze hun schuren beschikbaar stellen. Sommige boeren zitten hopeloos vast in de stikstof ellende bijvoorbeeld en voelen zich haast gedwongen hun gebouwen te verhuren. Deze boeren kunnen in een criminele fuik terecht waar ze niet meer uitkomen. Deze mensen wil ik helpen.”

Bent u al gewend in Veendam?

,,Ik ben hier met veel plezier. Er zijn wel verschillen met Limburg, zo krijg je daar bij een 60-jarig huwelijksfeest minstens twee stukken vlaai. Dat is hier anders. Voor mijn figuur en gezondheid is dit wel beter!”

Wel erg leuk dat u wel bij die feestjes langs gaat. Het college had begin dit jaar besloten dat daar geen tijd voor was.

,,Dat las ik ook. Ik vind dat tijd geen rol mag spelen, dan maak je maar tijd. Ik voer die gesprekken omdat ik het een hele prestatie vind dat mensen 60 jaar getrouwd zijn. Anderzijds kan ik heel veel informatie opdoen over wat hier speelt, waar men zich mee bezig houdt en wat men belangrijk vindt. Ik hoor wat er in de gemeenschap leeft. Ik wil betrokken, bevlogen en benaderbaar zijn.”

Zijn er ook minder prettige dingen aan Veendam?

,,Heb ik nog niet ontdekt, ik heb het erg naar m’n zin.”

De vorige burgemeester was lid van de VVD, u bent lid van het CDA, is dat niet raar?

,,Nee, afkomst maakt helemaal niks uit. Het gaat om de kwaliteit die ze op dat moment nodig hebben. Ik schijn in de profielschets te passen. Partijpolitiek speelt geen rol, daarin.”

Nieuws

Meest gelezen

menu