Patrijzenproject Ommelanderwijk en Numero Dertien heeft succes en krijgt een langjarig vervolg

Sinds 1995 werken boeren en jagers in het gebied Ommelanderwijk en Numero Dertien samen om het leefgebied voor de patrijs te verbeteren. De komende jaren wordt het patrijzenproject voortgezet.

'De bloeiende akkerranden zijn een lust voor het oog.'

'De bloeiende akkerranden zijn een lust voor het oog.' Foto: Werkgroep patrijzenproject Ommelanderwijk en Numero Dertien.

Lees meer over
Veendam

Met eigen middelen werden vele tienduizenden besdragende struiken geplant, zo meldt de werkgroep achter het project. In de loop van de jaren is de samenwerking uitgebreid met Akzo (nu Nobian) en Tennet.