Patrijzenproject Ommelanderwijk en Numero Dertien heeft succes en krijgt een langjarig vervolg

Sinds 1995 werken boeren en jagers in het gebied Ommelanderwijk en Numero Dertien samen om het leefgebied voor de patrijs te verbeteren. De komende jaren wordt het patrijzenproject voortgezet.

'De bloeiende akkerranden zijn een lust voor het oog.'

'De bloeiende akkerranden zijn een lust voor het oog.' Foto: Werkgroep patrijzenproject Ommelanderwijk en Numero Dertien.

Met eigen middelen werden vele tienduizenden besdragende struiken geplant, zo meldt de werkgroep achter het project. In de loop van de jaren is de samenwerking uitgebreid met Akzo (nu Nobian) en Tennet.

‘In 2019 is de samenwerking verder uitgebreid met de Gasunie rondom de aardgasbuffer Zuidwending en is een werkgroep opgericht. In 2020 zijn extra maatregelen uitgevoerd zoals het inzaaien van akkerranden en is struikbeplanting rondom enkele gascavernes aangebracht.’

Ook andere dieren profiteren

Eind 2020 werd besloten door te gaan met het project, want het heeft succes: ‘in Ommelanderwijk zijn 27 patrijzen geteld en in het aanpalende Numero Dertien 8 stuks. En niet alleen de patrijs profiteert: ook andere akkervogels zoals veldleeuwerik en zoogdieren, zoals het ree. En ook vlinders, bijen en insecten.’

Lust voor het oog

‘In het voorjaar van 2021 zijn de akkerranden opnieuw ingezaaid en voor het eerst ook een groot terrein bij Kappa Twincorr op het eigen terrein achter de fabriek. De bloeiende akkerranden zijn een lust voor het oog. Vooral de volop bloeiende zonnebloemen springen er uit, waarbij het zoemt van de hommels.’

In de komende maanden wordt duidelijk hoe de patrijzenstand zich heeft ontwikkeld. ‘Ondanks het goede biotoop is een goede aanwas niet gegarandeerd’, schrijft de werkgroep, omdat nesten en kuikens ten prooi vallen aan vossen en steenmarters.

Vos en steenmarter ‘beheren’

Om de patrijs te behouden en in de hele Veenkoloniën terug te krijgen als standvogel zou de provincie meer ruimte moeten bieden voor het beheer van de vos en steenmarter, vindt de werkgroep. ‘Zoals al toegepast in het Westerkwartier voor de bescherming van de weidevogels, waaronder de grutto.’

Voor de aanschaf van nieuwe struiken heeft de provincie Groningen ‘een subsidie in het vooruitzicht gesteld’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Veendam
menu