Groen licht voor ontwikkeling Veendammer Poort pal naast N33

Gemeentehuis Veendam Foto: DvhN Pieter Broesder

De gemeenteraad van Veendam gaat unaniem akkoord met de ontwikkeling van de zogeheten Veendammer Poort. Er wordt 3,9 miljoen euro beschikbaar gesteld om het bedrijventerrein bij de entree van de Parkstad te kopen en te ontwikkelen.

De locatie van 6 hectare groot tussen de N33 en de Geert Veenhuizenweg sluit aan op het bestaande bedrijventerrein De Zwaaikom. De aankoop gaat zich terugverdienen, stelt het college van burgemeester en wethouders. Belangstelling vanuit het bedrijfsleven om zich er te vestigen is er.

,,Er lopen al langere tijd gesprekken met een bedrijf. Een onderneming die goed zou zijn voor zeker zestig banen’’, zegt wethouder Henk Jan Schmaal (GemeenteBelangen). Om ‘onderhandelingen niet te verstoren’ wil hij niet in detail treden.

Integriteit

Schmaal: ,,We hebben van het verleden geleerd, toen bij eerdere projecten investeringsplannen en namen op straat kwamen te liggen. Het is een delicaat proces. We willen voorkomen dat bedrijven onze gemeente voorbijlopen.’’

Die uitleg is tegen het zere been van de SP en VUK. ,,Wordt hier de integriteit van raadsleden in twijfel getrokken? U suggereert dat er gelekt wordt?’’ vroeg SP-raadslid Angelique Schoonewille zich af.

,,Hoe kunnen we als raad controle uitoefenen als we niet op de hoogte worden gehouden?’’ stelt Lies Zondag van VUK. Aan de integriteit van raadsleden wordt zeker niet getwijfeld, betoogt burgemeester Sipke Swierstra (VVD). De raadmeerderheid ging met die uitleg akkoord.

Vliegwieleffect

Schmaal: ,,In het najaar komt er meer naar buiten. Twee bedrijven hebben serieuze belangstelling. Een onderneming werkt al aan een stedenbouwkundige onderbouwing en zal binnenkort een optieovereenkomst tekenen. Dat bedrijf wil na de zomervakantie van 2021 beginnen met bouwen.’’ De vestiging van dat bedrijf zal een vliegwieleffect hebben, verwacht de wethouder.

Al in 2009 bereikten de gemeente Veendam en de provincie Groningen een akkoord. Met Rijkswaterstaat is toentertijd afgesproken dat de N33 ter hoogte van Veendam 150 meter zou worden verschoven in de richting van Ommelanderwijk en Zuidwending. Dit zou gelijktijdig gebeuren met de verdubbeling van de N33 en werd nodig geacht om de verkeersafwikkeling bij de entree van Veendam te verbeteren.

Stadion BV Veendam

Elf jaar geleden was het perceel zelfs in beeld als bouwlocatie voor een nieuw stadion van BV Veendam. Het terrein wordt op 1 juli door Rijkswaterstaat ‘schoon’ overgedragen aan de gemeente.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Veendam
menu