Winkler Prins Praktijkschool in Veendam krijgt opnieuw predicaat 'excellente school' van Ministerie van Onderwijs: 'Dit is de kroon op ons werk'

Foto: Winkler Prins Praktijkschool

De Winkler Prins Praktijkschool mag zich een ‘Excellente School’ blijven noemen. Het Ministerie van Onderwijs kende de school maandag opnieuw dit predicaat toe vanwege haar onderscheidende aanpak voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Lees meer over
Veendam

Het predicaat ‘Excellente School’ wordt door het Ministerie van Onderwijs toegekend aan scholen met bijzondere kwaliteiten en die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Om dat te toetsen komt de Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs langs om te controleren of de school het kwaliteitsoordeel ‘goed’ verdient. Pas daarna wordt een school toegelaten tot het vervolgtraject om tot ‘Excellente School’ te worden uitgeroepen. Daarvoor is het indienen van een zelfevaluatie benodigd en er komen twee juryleden op bezoek.

In 2018 kreeg de Winkler Prins Praktijkschool het predicaat al eens toegekend. Het was toen de enige school voor voortgezet onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe met die status. Na drie jaar moet worden getoetst of de school dat predicaat nog altijd verdient. ‘Een fantastisch blijk van erkenning en waardering’, vindt interim-directeur Tineke Valk. ‘Onze docenten en ondersteunende medewerkers zetten zich elke dag met hart en ziel in voor onze leerlingen. Dit predicaat is de kroon op ons werk.’

Extra kansen

De school heeft de excellentiestatus gekregen vanwege de onderwijsaanpak, het zorgbeleid en de zorgsystemen. De juryleden vonden dat stagebegeleiders, leerbedrijven en de gemeenten goed samenwerken om een fijne en bestendige werkplek te vinden voor leerlingen. Valk: ‘Wij zijn vooral blij dat de Inspectie erkent dat wij met onze aanpak en begeleiding extra kansen bieden aan onze leerlingen en dat wanneer ze aan het werk gaan of doorstuderen, zij betere kansen hebben op een goede toekomst.’

Nieuws

menu