Woningcorporatie Acantus sluit Woonlastenakkoord voor het betaalbaar houden van woningen in Noord- en Oost-Groningen

De Huurdersorganisatie Scheemda ondertekenen corona-proof het woonlastenakkoord. Foto: Acantus.

Acantus heeft samen met zeven huurdersorganisaties een Woonlastenakkoord gesloten. De woonlasten van 13.000 huishoudens in Noord- en Oost-Groningen blijven betaalbaar.

Het Woonlastenakoord met de titel ‘Veur Mekoar’ is tot stand gekomen na een intensief overlegtraject. Met dit akkoord wordt het voor de deelnemers duidelijk welke maatregelen worden genomen om de komende jaren voor betaalbare woonlasten te zorgen.

Afspraken uit het akkoord

Edo Ladage, voorzitter van de Huurderskoepel Acantus (HKA), is het meest trots op de afspraak dat 20 procent van de woningen onder de kwaliteitskortingsgrens blijft. ‘Zo houden we woningen betaalbaar voor de laagste inkomens en jongeren in de regio.’

Andere afspraken uit het akkoord zijn dat een huurprijs nooit boven het plafond voor huurtoeslag mag uitkomen en dat er een extra korting op de streefhuur wordt gegeven aan woningen die minder energiezuinig zijn.

Tenslotte zijn afspraken gemaakt over verduurzamen van woningen, de inzet van energiecoaches en de voorzieningenwijzer.

Deelnemers

De volgende huurdersorganisatie hebben samen met Acantus het Woonlastenakkoord gesloten: de Huurderskoepel Acantus (HKA), Huurdersorganisatie Oldambt (HOO), Huurdersorganisatie Huurders in Pekela, Bewonersorganisatie Westerwolde, Huurdersorganisatie Scheemda, Bewonersplatform Delfzijl) en Stichting Bewoners Overleg Veendam (Commissie Huurzaken Veendam).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Veendam
menu