Pilot moet het mogelijk maken dat aangespoeld walviskadaver onder water in Waddenzee vergaat

Aangespoelde walvis. Foto: Archief DVHN

Een walviskadaver dat aanspoelt wordt nu nog geruimd. Maar er wordt gewerkt aan een pilot die het mogelijk maakt een walviskadaver, wanneer het aanspoelt, op een locatie onder water in de Waddenzee te laten vergaan.
Lees meer over
Wadden

Een werkgroep van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), Rijkswaterstaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is druk bezig met het ontwikkelen de Walviskadaver voor natuur en bewustwording.

De projectgroep stelt dat het onder water laten liggen en laten vergaan van een kadaver van een groot zeezoogdier een grote ecologische, wetenschappelijke en educatieve betekenis heeft. De afbraak van het kadaver moet een toevoeging geven aan het ecosysteem. Wat deze toevoeging precies inhoudt, wordt dan uitgezocht.

Normaal gesproken worden grote kadavers geruimd.

Welke soort walvisachtige?

In principe maakt het voor de pilot niet uit welke walvisachtige aanspoelt: het ‘aanbod’, het gewicht en de conditie van het kadaver zijn meer bepalend.

De werkgroep bereidt de pilot nu nog voor en werkt een operationeel plan uit. In de uitwerkingsfase kan ook nog worden besloten om niet over te gaan tot uitvoering van de pilot.

De verwachting is dat de pilot vanaf komend najaar kan starten. Mits dan een kadaver aanspoelt.

Nieuws

Meest gelezen

menu