Als buitenstaander een huis kopen op Terschelling? Onder de 600.000 euro krijgt je niets (als het aan B en W ligt)

Vermogende pensionado’s van de vaste wal moeten dieper in de beurs tasten om een woning op Terschelling te kunnen kopen.

West-Terschelling.

West-Terschelling.

Buitenstaanders kapen op Terschelling met regelmaat woningen weg voor de neus van woningzoekende eilanders. Het college van burgemeester en wethouders wil daar paal en perk aan stellen door de koopprijsgrens op te trekken naar 600.000 euro. Verkoop van huizen onder die waarde aan niet-eilanders is niet toegestaan.

Nu ligt de grens nog op 4,5 ton. Op Texel is de grens al opgetrokken naar 6 ton. Het college onderzoekt of dat op Terschelling ook mogelijk is. De raad moet de verhoging goedkeuren. Volgens wethouder Sietze Haringa (PvdA) is het een van de mogelijkheden om de woningnood op het eiland in te perken.

Quotum

Om diezelfde reden wordt de ongeoorloofde recreatieve verhuur van huizen met een permanente woonbestemming nu daadwerkelijk gehandhaafd. De gemeente had 65 huizen op de korrel, waarvan 14 permanent leeg staan. Bij tien huizen is inmiddels een dwangsom opgelegd.

Haringa praatte de raadscommissie woensdagavond bij over het Woningbouwplan 135 plus , dat twee jaar geleden werd gelanceerd. ,,We zien nog niet dat er op het eiland al veel stenen worden gestapeld, maar als alle aanvragers van bouwvergunningen daadwerkelijk gaan bouwen, is het quotum volledig ingevuld.”

Tot nu toe is de meeste tijd door het gemeentelijk bouwteam besteed aan begeleiding van de plannenmakers en de vergunningverlening.

Vijftig huizen bouwen

Corporatie WoonFriesland wil verspreid over het eiland vijftig huizen bouwen, waarvan negentien op het voormalige terrein van de Koninklijke Luchtmacht op West. Begin volgend jaar moet de vergunning rond zijn. Afhankelijk van beschikbare grond denkt WoonFriesland tien woningen te bouwen in Lies.

In het Victoriagebouw van de voormalige campus van de zeevaartschool wil het college wooneenheden inrichten voor personeel van gemeente, zorginstelling Noorderbreedte, politie en Staatsbosbeheer. Volgens Haringa ziet WoonFriesland vanwege de grote investeringen geen mogelijkheid om zelf huisvesting in Victoria te ontwikkelen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
Waddengebied
menu