Asbest gevonden op camping Stortemelk op Vlieland

Camping Stortemelk op Vlieland. FOTO LC

Bodemonderzoek moet uitsluiten of er nog asbest ligt op camping Stortemelk op Vlieland. Deze week zijn daar restjes van deze potentieel gevaarlijke vezeltjes aangetroffen.
Lees meer over
Wadden

Voorlopig hoeven er geen andere maatregelen te worden getroffen, meldt adjunct-directeur Jeltsje Osinga-Groenhuis. Dat is volgens haar samen met Staatsbosbeheer, de milieudienst FUMO en de gemeente afgesproken. ,,Het ging echt maar om een paar stukjes, al neemt dat niet weg dat het zorgelijk is.”

Extreme wateroverlast

Stortemelk kampte vorig seizoen met extreme wateroverlast. Om de wateroverlast beter het hoofd te bieden is afgelopen winter drainage aangelegd. De toplaag van de grond - ontstaan na diverse verhogingen over tientallen jaren - was in een depot bewaard en daarna over schoon zand weer over het terrein verspreid. Bij het losmaken van die toplaag blijken nu puin, glas en stukjes asbest naar boven te zijn gekomen, zo is aan de vaste gasten bericht.

Donderdag is het terrein systematisch nagelopen om asbest, puin en glas te verwijderen. De komende tijd blijft de camping dit met enige regelmaat doen. ,,Het lijkt er voor nu niet op dat er nog meer asbest ligt, met een bodemonderzoek willen we dat uitsluiten.”

Nieuws

Meest gelezen

menu