Bodemdaling door gaswinning Waddenzee blijft binnen afgesproken grenzen

Foto: Pixabay

De auditcommissie over de gaswinning onder de Waddenzee deelt de conclusie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dat de bodemdaling als gevolg van die gaswinning in 2019 binnen de afgesproken grenzen is gebleven.
Lees meer over
Wadden
Het Hogeland

De NAM startte in 2007 met de winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in of rondom de Waddenzee.

Monitoringsprogramma NAM

Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De resultaten daarvan worden jaarlijks gerapporteerd. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de auditcommissie over de gaswinning onder de Waddenzee gevraagd om de rapportage over 2019 te toetsen.

De auditcommissie onderschrijft de conclusies van de NAM dat de bodemdaling door de gaswinning binnen de afgesproken grenzen is gebleven en dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn voor veranderingen in de natuur van de Waddenzee en het Lauwersmeer als gevolg van de gaswinning.

Langetermijneffecten van de gaswinning

Vorig jaar adviseerde de auditcommissie te kijken naar de langetermijneffecten van de gaswinning. Daarom is de NAM in de rapportage over 2019 ingegaan op de vraag of de druk in watervoerende lagen in de diepe ondergrond kan afnemen, met extra bodemdaling tot gevolg.

Uit de rapportage blijkt dat dit effect zeer beperkt is en ruim binnen de aangegeven grenzen blijft. Ook is nu inzicht gegeven in welke mate de bodemdaling doorgaat nadat de gaswinning is gestopt.

Nieuws

menu