B en W Schiermonnikoog keren zich tegen nieuwe gaswinplannen en sturen 'pittige zienswijze' naar Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft zeer afwijzend gereageerd op een nieuw plan voor een productieplatform van gasbedrijf ONE-Dyas ten noorden van het eiland.

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog.

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog. Foto: Archief/Corné Sparidaens

Het gasbedrijf wil een productieplatform in zee plaatsen voor het winnen van gas, dat zou dan ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog gaan gebeuren, in onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen, waar momenteel een project loopt om oesterbanken te herstellen.

„Dit betekent opnieuw dat de directe omgeving van Schiermonnikoog mogelijk een economisch wingebied wordt in plaats van een beschermd natuurgebied blijft”, stelt het college.

Plannen in strijd met eerdere beloftes

Het college heeft een - naar eigen zeggen - ‘pittige zienswijze’ opgestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat de ontwerpbesluiten heeft opgesteld. Volgens het college zijn de plannen in strijd met eerdere beloftes van het ministerie om gas uit een klein veld niet te winnen als dit mogelijk schade oplevert aan de natuur.

Burgemeester Ineke van Gent: „Er wordt steeds een beslissing genomen tégen de natuur en vóór economische belangen. Natuur en een vrije horizon laten zich niet uitdrukken in geld, maar zijn wel goud waard.”

In strijd met klimaatdoelen

Ook is het besluit volgens het college in strijd met de klimaatdoelen, voldoet de ontwerpvergunning niet aan de Agenda voor het Waddengebied 2050, omdat het platform binnen de zogeheten 12-mijlszone gebouwd wordt en maakt het college zich zorgen over lozingen van afvalwater, onderwatergeluid en de uitstoot van stikstof.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
Waddengebied
menu