Bewoners Waddeneilanden kunnen digitaal met provincie en waterschap in gesprek over klimaatuitdagingen

Oost-Vlieland. FOTO LC

Alle inwoners van Ameland, Terschelling, Schiermonnikoog en Vlieland zijn uitgenodigd om online met de provincie en Wetterskip Fryslân mee te praten over de gevolgen van klimaatverandering.
Lees meer over
Wadden

De provincie en het waterschap denken na hoe ze Friesland in 2050 klimaatbestendig kunnen maken. Warmere en afwisselend meer natte en droge periodes zorgen ervoor dat ze anders met de inrichting van de provincie moeten omgaan.