Folkshegeskoalle Schylgeralân op Terschelling vraagt financiële steun

De Folkshegeskoalle op Terschelling. Foto: Gerard Roos

De Folkshegeskoalle Schylgeralân in Hoorn op Terschelling vraagt eenmalig financiële steun bij de provincie Fryslân.
Lees meer over
Wadden

Nu de volkshogeschool in coronatijd geen gasten kan ontvangen, beschouwt directeur Amarins Geveke 2020 als een verloren jaar.

Nieuws

menu