Gedeputeerde Staten provincie Groningen tegen gaswinning bij Schiermonnikoog

FOTO ARCHIEF LC

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laten weten tegen gaswinning nabij Schiermonnikoog te zijn.
Lees meer over
Wadden
Stad

Ze reageren hiermee op het ontwerp instemmingsbesluit voor gaswinning nabij Schiermonnikoog dat op 22 april 2021 is gepubliceerd. In dit zogenaamde ontwerpbesluit stemt het ministerie in met het winningsplan.

Het betreffende gasveld ligt in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Gedeputeerde Staten stuurde de minister in 2017 een brief met de boodschap om geen gas te winnen uit dit gebied, in navolging van een motie vanuit Provinciale Staten.

‘Grote impact op het Waddengebied’

‘Het standpunt van de provincie is en blijft onveranderd’, licht gedeputeerde Tjeerd van Dekken in een persbericht toe. ‘Gedeputeerde Staten zetten stevig in op de energietransitie en vinden dat de focus moet worden gelegd op het produceren van schone en veilige energie en op energiebesparing.’

‘Het in gebruik nemen van dit nieuwe gasveld past niet binnen de gedachte van energietransitie en het nakomen van de gemaakte klimaatafspraken. Gaswinning uit dit gasveld heeft potentieel een grote impact op het Waddengebied en mag niet ten koste gaan van de leefomgeving van mens en dier.’

De provincie Groningen gaat ervan uit dat de minister deze overwegingen meeneemt in het definitieve besluit.

Nieuws

menu