'Geen gaswinning Waddenzee op basis van oud beleid'

Waddenvereniging- directeur Lutz Jacobi. Foto: ANP

Het kabinet faalt in de bescherming van het Waddengebied door nieuwe gas- en zoutwinning toe te staan. Dat zegt de Waddenvereniging, die aandringt op een onafhankelijk onderzoek door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het voorbereiden van aardgaswinning onder de Waddenzee moet ondertussen worden gestaakt, vindt directeur Lutz Jacobi. „Anders ontstaat in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk onomkeerbare schade aan het gebied.”

De uitgangspunten van het huidige mijnbouwbeleid, waarbij wordt gemonitord „met de hand aan de kraan”, zijn volgens Jacobi achterhaald.

Zeebodem dreigt minder droog te vallen bij laag water

Door de snellere stijging van de zeespiegel en de onvoorspelbare en onbeheersbare daling van de zeebodem door mijnbouw dreigt de zeebodem minder droog te vallen bij laag water. Dat heeft volgens de Waddenvereniging invloed op alles wat er leeft in het „unieke getijdengebied”.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
Waddengebied
menu