Waddenkwelders groeien mee met zeespiegel. Maar bij te snelle stijging kan een deel van de kwelders verdrinken

Kwelderaangroei. Foto: LC

De kwelders in de Waddenzee zijn de afgelopen tien jaar gegroeid. Het is alleen de vraag of ze ook bestand zullen zijn tegen een drastischer zeespiegelstijging.
Lees meer over
Wadden

Dit constateren onderzoekers van Wageningen Marine Research , die de kwelderdynamiek sinds 1960 in kaart hebben gebracht voor Rijkswaterstaat. Zo kan worden getoetst of de ontwikkeling voldoet aan de Natura 2000-doelstellingen.

Nieuws

menu