Hele waddenkust in 2023 toneel van landschapsfestival Dynamische Delta

Deel van de waddenkust. Foto: Pixabay

De driejaarlijkse landschapstriënnale wordt in 2023 aan de waddenkust georganiseerd. Het landschapsfestival krijgt de naam Dynamische Delta.

Iedere drie jaar vindt het evenement plaats op een andere plek in Nederland. Hierdoor kan er elke keer nadruk worden gelegd op specifieke thema’s, opgaven en ontwikkelingen.

Dijkverzwaring in 2023

De nieuwe dijkverzwaring die in 2023 plaatsvindt, is een belangrijke beweegreden geweest om het evenement in het waddengebied te laten plaatsvinden.

Bij het evenement zijn het verbreden van de betrokkenheid bij het landschap, ontwikkelingen versnellen en en inzichten verdiepen de belangrijkste doelen.

De uitvoering van 2023 heeft drie programmalijnen. Dit zijn waddenlaboratorium, waddenbeleving en waddenplatform.

Langs de hele waddenkust

Het evenement heeft het hele jaar activiteiten langs de hele waddenkust, waarbij het hoogtepunt zal plaatsvinden rondom Blije in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
Waddengebied
menu