Zee levert zelf de klei voor het opvangen van zeespiegelstijging

Het is zaak om de komende dertig jaar voor de Waddenkust ,,een mooie voorraad’’ klei te laten opslibben. Kwelders dempen de effecten van de stijgende zeespiegel en bufferen enorm veel CO2.

Kwelders, zoals hier bij Moddergat, leggen per hectare veel meer CO2 vast dan bossen.

Kwelders, zoals hier bij Moddergat, leggen per hectare veel meer CO2 vast dan bossen. Foto Marcel van Kammen

Lees meer over
Wadden

De Waddenzee kan op dit moment de jaarlijkse stijging van de zeespiegel met 2 millimeter nog redelijk bijbenen. De opslibbing van klei voor het vasteland gaat nu nog een tikkie harder. Van dat proces kunnen we maar beter profiteren, zegt adjunct-directeur Chris Bakker van Het Friese Landschap. ,,Als je een zeespiegelstijging krijgt van vele centimeters per jaar, dan zal die opslibbing dat niet kunnen bijhouden.’’