Schiermonnikoog sluit straten in strijd tegen verkeersdrukte. Ook bewoners ondervinden de maatregelen

Schiermonnikoog bindt de strijd aan met de verkeersdrukte. Het eiland wordt nog autoluwer en ook bewoners zullen de maatregelen aan den lijve ondervinden.

De Middenstreek op Schiermonnikoog.

De Middenstreek op Schiermonnikoog. Foto Niels Westra

Gesteund door de uitkomsten van een enquête waar 60 procent van de aangeschrevenen aan meedeed, neemt het college van Schiermonnikoog ingrijpende maatregelen. Zo komt er een ‘geslotenverklaring’ voor de Middenstreek, Nieuwestreek en Reeweg. Het centrumgebied wordt ingericht als woonerf, waar maximaal 15 kilometer per uur mag worden gereden.

Vanuit de gemeenteraad klonken dinsdagavond suggesties om nog verder te gaan. Zo opperde Bart Pastoor (Samen voor Schiermonnikoog) om de hele bebouwde kom aan te merken als woonerf. Wethouder Erik Gerbrands sloot die mogelijkheid niet uit, mocht uit gesprekken met deskundigen blijken dat het een goed idee zou zijn.

Eenrichtingsverkeer

Wyb Jan Groendijk (Schiermonnikoogs Belang) vroeg zich af of eenrichtingsverkeer in het centrumgebied ook te overwegen is. Ook de fractie van Ons Belang toonde zich voorstander hiervan. Volgens Harrie AB (OB) zou het tevens groenstroken sparen, omdat vrachtwagens elkaar niet meer zouden hoeven passeren in de smalle straten.

Groendijk bracht daar tegenin dat passeren ook nodig is bij laden en lossen. AB opperde vervolgens het instellen van laad- en lostijden, waarna Groendijk een parkeerverbod op de Middenstreek voorstelde.

Verder wordt de gemeente strenger met rijontheffingen. Dit betekent dat beter zal worden gekeken of een ontheffing noodzakelijk is, aldus Gerbrands. Dit geldt zowel voor tijdelijke ontheffingen voor bedrijven van de vaste wal die een klus hebben op het eiland, als voor eilander bedrijven en bewoners. Sommige eilandbewoners bezitten meer ontheffingen dan nodig, aldus Gerbrands.

Rondweg door Banckspolder

Behalve naar de verkeerssituatie werd in de enquête ook gevraagd naar de wensen voor bedrijventerrein Melle Grietjespad en de locatie van de nieuwe busremise. Die laatste komt aan de Knuppeldam. Duidelijk is dat het Melle Grietjespad niet wordt uitgebreid, maar bouwbedrijf R. Dijkstra mag er van het college wel naartoe verhuizen. Het bedrijf zit nu nog in een woonwijk aan de Noorderstreek en is daar uit zijn jasje gegroeid, aldus Gerbrands. Al jaren heeft het bedrijf de belangstelling kenbaar gemaakt en de locatie van de manege komt vrij.

De voorgenomen verhuizing heeft wrevel gewekt bij drie insprekers, die de gemeenteraad opriepen niet met dit voorstel akkoord te gaan. Zij noemden het plan slecht onderbouwd en spraken de vrees uit dat de verkeersbewegingen van en naar het bedrijf in de toekomst opnieuw zouden kunnen leiden tot plannen voor een rondweg door de Banckspolder. Dat voornemen is naar aanleiding van de enquête net geschrapt. Wethouder Gerbrands zei dat het college probeert te regelen dat er niet veel extra verkeer ontstaat.

Bakfietsen

Atze Postma (OB) stelde dat er eerst een volledige inventarisatie van de behoefte aan bedrijfsruimte op het eiland moet komen, voordat het bouwbedrijf kan verhuizen. Pastoor (SVS) gaf aan juist blij te zijn met de verplaatsing van het bouwbedrijf. Groendijk (SB) zag voordelen, omdat op het Melle Grietjespad, waar ook het schildersbedrijf zit, een soort winkelcluster voor bouwmaterialen zou ontstaan.

Van een kijker van de raadsvergadering kreeg Gerbrands de vraag of de gemeente ook van het bouwbedrijf zou eisen om minder busjes te gebruiken en meer bakfietsen. Gerbrands antwoordde daarop dat het aantal verkeersbewegingen onderwerp van gesprek zal zijn en dat de gemeente mogelijk bakfietsen beschikbaar zou kunnen stellen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
menu