Scholen Schiermonnikoog fuseren in leer- en ontwikkelcentrum voor kinderen tot 16 jaar

Foto: Google Street View

De gemeente Schiermonnikoog, de Inspecteur Boelensschool en samenwerkingsschool Yn de mande willen samenwerken om een leer- en ontwikkelcentrum voor kinderen tot 16 jaar op te zetten. Daartoe ondertekenden alle drie de partijen dinsdag een intentieverklaring.
Lees meer over
Wadden

Het leer- en ontwikkelcentrum (LOC) moet een doorgaande leerlijn van 0 tot 16 jaar bieden, met een totaalaanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang. Het is de bedoeling dat één educatieve en pedagogische visie ten grondslag ligt aan het LOC, uitgevoerd door een team dat bestaat uit medewerkers voor het onderwijs en de kinderopvang, en een leidinggevende op de locatie.

Nieuws

menu