Waar zitten de knelpunten rondom verstoring van vogels op het wad? Nieuw onderzoek naar plekken waar wadvogels schuilen bij hoogwater

Scholeksters rusten op een hoogwatervluchtplaats op Terschelling. Foto ter illustratie. FOTO HANS PEETERS

Biologen hebben namens Vogelbescherming Nederland gekeken waar de belangrijkste knelpunten zitten rondom wadvogelverstoring. Die hebben ze gedaan door een grondige analyse uit te voeren van alle plekken waar wadvogels schuilen bij hoogwater, zogeheten hoogwatervluchtplaatsen (HVP).
Lees meer over
Wadden

Met die analyse van rustplaatsen voor wadvogels, is bioloog Nina Fieten van adviesbureau Altenburg en Wymenga op pad gegaan. Fieten: ,,Bij Westhoek bijvoorbeeld, een HVP langs de Friese kust, blijkt dat er verstoring is door wandelaars. Maar ook op een afgelegen HVP zoals Engelsmanplaat kan er veel verstoring zijn door bijvoorbeeld surfers die ‘even uitrusten’, maar daarbij verstoren ze wel mogelijk heel veel vogels”, aldus Fieten.

Op basis van de problemen bij de verschillende rustplaatsen en de gesignaleerde trends uit de tellingen van Sovon Vogelonderzoek, identificeerde Fieten de HVP’s met een hoge of een minder hoge prioriteit. ,,Bij het Balgzand lijkt het redelijk goed te gaan met de rust voor de wadvogels. Maar er zijn daar wel plannen om een buitendijks fietspad aan te leggen. Daar moet je als wadvogelbeschermer dus ook bovenop blijven zitten”, vertelt Fieten

‘Concrete aanknopingspunten’

Binnen het meerjarig samenwerkingsproject Wij&Wadvogels, van vijf verschillende terreinbeherende instanties, de Rijksuniversiteit Groningen, The Fieldwork Company, de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland, is veel aandacht voor deze rustplekken.

Ingrid Aaldijk, projectleider van Wij&Wadvogels is positief over deze analyse. ,,We hebben nu concrete aanknopingspunten per gebied om maatregelen te nemen.” Het is volgens Aaldijk niet de bedoeling om de Wadden zo veel mogelijk af te sluiten voor recreanten: ,,Je wilt toerisme faciliteren, maar wel op een manier die de vogels niet verstoort.”

Nieuws

menu