Waddenfonds draagt ruim 1,3 miljoen euro bij aan fietspad van Harlingen naar Lauwersmeer

De samenwerking voor een buitendijks fietspad is bekrachtigd. Wethouders Jelle Boerema, Paul Schoute en Caroline de Pee (v.l.n.r.) fietsen alvast een stukje met helemaal rechts Bé de Winter van het Wetterskip. Foto: Catrinus van der Veen

Het Waddenfonds draagt ruim 1,3 miljoen euro bij aan het project ‘Op Paad lâns it Waad’. Dit project moet ervoor zorgen dat de zeedijk de komende zes jaar geschikt wordt gemaakt voor een fietsroute langs de hele Friese waddendijk, van Harlingen naar Lauwersmeer.
Lees meer over
Wadden
Het Hogeland

Het hele project moet 2,7 miljoen euro gaan kosten. Naast het Waddenfonds heeft de provincie Friesland een subsidie van 540.506 euro beschikbaar gesteld. De overige financiering komt van de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Noardeast-Fryslân.

Waddenkust voor fietsers en toeristen

‘Op Paad lâns it Waad’ is onderdeel van een groter project waarbij de volledige Nederlandse waddenkust voor fietsers en toeristen ontsloten wordt. In de provincies Groningen (Kiek over Diek) en Noord-Holland (Rondje Waddenbaai) zijn soortgelijke projecten in uitvoering.

Tijdens de werkzaamheden worden onder meer vee-roosters en afrasteringen weggenomen en worden dijktrappen aangelegd of aangepast. Verder komen er toeristische overstappunten, zodat fietsers de dijk makkelijk over kunnen steken en naar keuze kunnen switchen tussen de buitendijkse route en binnendijkse paden.

Dijkversterking tussen 2023 en 2028

Het project is opgedeeld in twee fasen: het traject tussen Harlingen en buurtschap Koehool en dat tussen Koehool en het Lauwersmeer. De werkzaamheden worden samen uitgevoerd met de dijkversterking door Wetterskip Fryslân, die gepland staat tussen 2023 en 2028.

Nieuws

menu