Waddenfonds verdeelt met nieuwe subsidieregeling 4 miljoen euro onder projecten in het Waddengebied

Foto: Pixabay

Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied. Hierbij wordt in totaal 4 miljoen euro verdeeld.

Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Thematische Openstelling 2020. Subsidiëring is mogelijk als een project valt binnen vier specifieke aandachtsgebieden van het Waddenfonds: duurzame energie, landschapsontwikkeling, aquaculturen, en water, bodem, licht en geluid

Maximaal 1 miljoen per project

Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst; tot het subsidieplafond van 4 miljoen euro is bereikt. Per project kan een bijdrage van maximaal 1 miljoen euro aangevraagd worden.

Het Waddenfonds houdt zowel dinsdag 8 als woensdag 9 september een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling Thematische Openstelling 2020 . Aanvragen kunnen komend tussen 15 oktober en 31 december worden ingediend.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
Waddengebied
menu