Waddenfonds verhoogd subsidiepot met 2 miljoen euro

Aanvragen kunnen bij het Waddenfonds worden ingediend tot januari 2023. Foto: Marleen Annema

Het Waddenfonds stelt 2 miljoen euro extra beschikbaar voor de lopende Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddengebied ’22 (STUW ’22). Het subsidieplafond wordt daarmee verhoogd van 10 miljoen naar 12 miljoen euro, zo meldt het Waddenfonds.
Lees meer over
Wadden

Ook is de periode verlengd, waarin subsidies kunnen worden aangevraagd. De sluitingsdatum is nu 27 januari 2023. De verlenging geldt ook voor de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI), die specifiek bedoeld is voor kleinschalige en vernieuwende projecten.

Een bijdrage uit STUW’22 is mogelijk als een project valt binnen acht specifieke aandachtsgebieden van het Waddenfonds, die variëren van natuur en ecologie tot duurzaam toerisme, duurzame landbouw en visserij en duurzame energie. Per project kan er bij het fonds een bijdrage van maximaal 1 miljoen euro worden aangevraagd. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond van 12 miljoen euro is bereikt.

Voor de BLI-regeling komen projecten in aanmerking die kleinschalig zijn en de lokale economie en sociale cohesie op het platteland stimuleren. Per project kan maximaal 50.000 euro worden aangevraagd.