Waddenfonds verlengt subsidieregeling en verdubbelt bedrag in subsidiepot

Foto: Rijkswaterstaat

Het Waddenfonds heeft het subsidieplafond voor projecten in het Waddengebied verhoogd van 4 naar 8 miljoen euro. Ook is de betreffende subsidieregeling, STUW, met twee maanden verlengd.

Er kan nu tot 15 december 2021 subsidie aangevraagd worden voor projecten die betrekking hebben op zeven verschillende aandachtsgebieden van het Waddenfonds, te weten: natuur, verduurzaming energiehuishouding, werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, duurzame waddenhavens, duurzame visserij, duurzame landbouw en het thema bodem, water, licht en geluid.

Per project kan er een bijdrage van maximaal 1 miljoen euro aangevraagd worden. Het fonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen op volgorde van binnenkomst, tot het subsidieplafond bereikt is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
menu