Wat zingt daar in het struikgewas? Een nieuwe broedvogel op Texel

Foto: Marc Plomp/ Vogelinformatiecentrum Texel

Het is heel klein, heeft amper contrast in het verenkleed, de pootkleur en de vorm van enkele slagpennen. Rara wat is dat voor een vogel? Een nieuwe broedvogel ontdekt op Texel.

Het gaat om een zeldzame struikrietzanger, die dit broedseizoen in de Eierlandsche Duinen succesvol heeft gebroed.

Laurens Steijn ontdekte op 5 juni een zingende struikrietzanger in de Eierlandsche Duinen (de Tuintjes, vlakbij de telpost). Hoewel de karekietachtige vogel zich de laatste jaren steeds vaker op Texel laat zien en horen, blijft het volgens vogelinformatiecentrum Texel toch een bijzondere waarneming.

Eind mei werd er ook al één gezien en gehoord in de omgeving van het reddingsbootgebouw. Doordat de vogel, die grijzer is dan de bosrietzanger, weken achtereen verbleef en regelmatig zingend gezien en gehoord werd, ontstond er bij de Texelse vogelaars al snel een vermoeden dat het mogelijk om een broedgeval zou gaan.

Uitgevlogen jongen

Op 19 juni werd er voor het eerst een tweede vogel gezien, hetgeen de vermoedens van een mogelijk broedgeval versterkte. Ook werd kort daarna gezien dat de vogels met nestbouw bezig waren. Omdat de struikrietzanger in heel dicht struikgewas broedt, is er niet gezocht naar een nest en dit is ook nooit gezien.

Het duurde tot ver in juli toen er voor het eerst volwassen vogels met voer werden gezien en het duurde tot begin augustus voordat de eerste uitgevlogen jongen werden gezien. Op 5 augustus werden er door Jeroen de Bruijn minimaal drie jongen gezien die druk gevoerd werden.

Een succesvol broedgeval dus. Hiermee is de struikrietzanger officieel een nieuwe broedvogels voor Nederland en Texel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Wadden
menu