'Dit ambt vraagt olifantshuid.' Geertje Dijkstra-Jacobi over drie jaar wethouderschap in de gemeente Westerkwartier

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: ,,Ik voelde me soms eenzaam.’‘ Koos Bijlsma

Wethouder Geertje Dijkstra (VZ Westerkwartier) uit Grijpskerk weet niet of ze na de verkiezingen terugkeert als wethouder. Ze ervoer de afgelopen drie ‘tropenjaren’ als wethouder als uitermate zwaar. Dit mede vanwege de politieke tegenwind waarmee ze soms werd geconfronteerd.
Lees meer over
Westerkwartier

Hoe kijkt u terug op uw wethouderschap in de nieuwe gemeente Westerkwartier?

,,Ik kijk terug op een heel maar dan ook heel drukke tijd. Bij tijden had ik gevoel dat ik het wethouderschap bedreef als topsport. Ik heb mij steeds voor de volle 100 procent ingezet voor inwoners, bedrijven, agrariërs en organisaties en prijs me gelukkig dat er in deze collegeperiode veel is gelukt.’‘

Wat gaf u de meeste voldoening?

,,Dat waren vooral de dossiers waarin ik als wethouder het verschil kon maken voor inwoners. Soms lukte het mij probleemdossiers uit de voormalige gemeenten op te lossen. Zoals het probleem dat jarenlang speelde nabij het Wierdenland Museum in Ezinge (oude gemeente Winsum), de Dusseldorp-locatie in Midwolde (Leek), het slotencasco in Middag-Humsterland (Zuidhorn) en de discussie over de vangrail tussen Stroobos en Gaarkeuken (Grootegast). Dat ik niet alle dossiers meer kan afmaken, vind ik jammer.’‘

Keert u na de verkiezingen terug als wethouder?

,,Dat hangt er vanaf wat de kiezers doen op 14, 15 en 16 maart. Als VZ wordt beloond voor alle prestaties die wij hebben geleverd, ben ik bereid een volgende periode als wethouder in overweging te nemen.’‘

Met welke partijen werkt u in dat geval het liefst samen?

,,In principe zijn alle partijen prima om mee samen te werken. Maar vooraf wil ik voor mezelf een inschatting maken of er een klik is of kan ontstaan tussen de collega’s waarmee ik in het nieuw te vormen college de samenwerking aanga.’‘

Hoe collegiaal zijn de verhoudingen in het huidige college van B en W?

,,Bij tijden heb ik me eenzaam gevoeld. Ik ervoer de onderlinge verhoudingen niet altijd als even collegiaal. Maar misschien is 100 procent collegialiteit ook wel een utopie, al hoop je daar in elke werkkring natuurlijk op. ‘‘

Wat is de lering die u hebt getrokken uit de afgelopen periode als wethouder?

,,Ik heb bemerkt dat je stevig in je schoenen moet staan en een olifantshuid moet hebben om dit ambt te vervullen. Alles wat je zegt en doet ligt onder een vergrootglas. Als de politiek vindt dat je iets fout hebt gedaan, staat men klaar om je af te rekenen. Maar publiekelijk zeggen dat je het goed hebt gedaan, is er veelal niet bij. En soms worden zaken ‘geframed’ om het je moeilijk te maken.’‘

Zijn er dingen die u achteraf anders had willen doen?

,,Bij een paar interpellatiedebatten zijn onterechte aanvallen gedaan op mijn partij. Raadsfracties deden pogingen om VZ Westerkwartier op sluwe wijze politiek te laten struikelen. Ik heb toen gehandeld in de geest van: ‘laat mij maar de mindere zijn en alles incasseren’. Ik heb me voorgenomen om mij in een eventuele volgende bestuursperiode minder bescheiden op te stellen.’‘

Nieuws

menu