‘Wij komen op voor alle 4500 Tolberters’

Voorzitter Bonne de Boer van de 100-jarige dorpsbelangen-vereniging Oldebert bij de kerk van Tolbert. Eigen foto

De vereniging van dorpsbelangen Oldebert in Tolbert maakt zich op voor de viering van haar eeuwfeest. Op 2 november vindt een feestelijke bijeenkomst plaats in de CazemierBoerderij. Hoe bijzonder is deze mijlpaal voor Tolbert? Voorzitter Bonne de Boer legt uit.
Lees meer over
Westerkwartier

Hoe beleeft u het 100-jarig jubileum?

,,Zelf vinden wij deze mijlpaal best bijzonder. Hoewel Tolbert verenigingen kent, zoals de rederijkerskamer, die ouder zijn 100. Of er ook andere dorpsverenigingen in de gemeente Westerkwartier zijn, die zo hoogbejaard zijn, weet ik zelf eerlijk gezegd niet.’‘


Hoe bloeiend is het Tolberter verenigingsleven?

,,Op papier telt het dorp 24 verenigingen. Daarvan kennen 15 tot 16 een actief bestaan. Alle verenigingen komen voorbij in het jubileummagazine dat hier binnenkort huis-aan-huis wordt verspreid. Als gevolg van corona hebben enkele Tolberter clubs, zoals de visclub en de biljartclub, helaas het loodje gelegd.’‘


Hoe staat Tolbert er anno 2021 voor?

,,We hebben hier een levendige middenstand met een bakker, een slager en andere winkels. En natuurlijk supermarkt Poiesz die vorig jaar nieuwbouw heeft betrokken. In de film van 12 minuten die we uitbrengen ter gelegenheid van ons jubileum laat bedrijfsleider Lambert Smits zich tevreden uit over de omzet in de nieuwe supermarkt.’‘.


Het scheelde een haar of Poiesz was vertrokken naar Leek.

,,Dat beseffen wij terdege. Dat Poiesz bleef, is voor een belangrijk deel te danken aan de eind vorig jaar onverwacht overleden Anne-Heerke Lourens. Dankzij de tamtam die hij maakte, blies Poiesz de verhuizing af. In de film die Tjerk Bekius en ik maakten over Tolbert, komen beelden voorbij van deze markante Tolberter. Ook benadrukken we het belang van de familie Mulder voor Tolbert met een manege die de grootste is van Europa en De Postwagen die recent is uitgebreid met een activiteitenarena.’‘


Hoe belangrijk is dorpsbelangen Oldebert voor Tolbert?

,,Oldebert (genoemd naar ‘t Olle Bert: Oude Buurt) is een verbindende factor in het dorp. Onze vereniging telt bijna 300 leden, maar wil opkomen voor alle 4500 dorpsbewoners. Zelf woon ik in nieuwbouwwijk Sintmaheerdt. Met name veel jongere wijkbewoners voelen zich vaak meer betrokken bij Leek dan bij Tolbert. Sommigen van hen zijn onbekend met bijvoorbeeld ons dorpshuis CazemierBoerderij. Wij hopen dat ons jubileummagazine bijdraagt tot meer betrokkenheid van de bewoners van Sintmaheerdt bij het authentieke dorp Tolbert en alles wat hier te vinden is.’‘

Nieuws

Meest gelezen

menu