B en W Westerkwartier willen hoofdpijndossier sluiten door bedrijfsterrein aan Hoofdstraat in Midwolde te kopen

Het gemeentehuis van Westerkwartier in Zuidhorn. Foto: Google Street View.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier stellen de gemeenteraad voor het het bedrijfsterrein aan de Hoofdstraat 101-1 in Midwolde te kopen. Ze hebben hierover al overeenstemming bereikt met Dusness Onroerend Goed BV, de eigenaar van het terrein.
Lees meer over
Westerkwartier

B en W willen met deze aankoop rust creëren. Het gebruik en de ontwikkeling van het bedrijfsterrein kent immers een lange en roerige geschiedenis. Een geschiedenis die midden jarig ‘70 begon met de vestiging van een sloop- en bouwbedrijf en de laatste decennia gekenmerkt werd door hinder en overlast voor om- en aanwonenden, en langdurige juridische procedures tegen milieuvergunningen.

Bouw- en sloopactiviteiten gestaakt

Per 1 februari 2017 zijn de bouw- en sloopactiviteiten op het terrein gestaakt. Begin 2018 maakten B en W van de voormalige gemeente Leek afspraken met de eigenaar over het verwijderen van puinafval, een onderzoek naar de bodemkwaliteit en het zo nodig saneren van een eventuele verontreiniging.

Wijziging maatbestemming

De eigenaar was niet verplicht deze activiteiten uit te voeren. Daarom werd afgesproken dat B en W zich - als tegenprestatie - zouden inspannen voor een wijziging van de maatbestemming (sloop- en bouwbedrijf) in een algemene bedrijvenbestemming. De eigenaar had hierom verzocht omdat hij bij zijn pogingen het terrein te verkopen aanliep tegen de beperkte gebruiksmogelijkheden.

Onder aan- en omwonenden van het terrein bleek evenwel weinig tot geen draagvlak te zijn voor zo’n algemene bedrijvenbestemming. Zij vreesden hinder en (geluids)overlast te blijven ondervinden.

Koerswijziging

B en W hebben zich vervolgens beraden op de vraag of doorgaan op de ingeslagen weg zinvol zou. Zij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat een koerswijziging gewenst is, waarbij de gemeente de regie pakt. En de aankoop van het terrein biedt daarvoor de beste mogelijkheden, menen zij.

In dat geval vervalt ook de inspanningsverplichting van B en W om de huidige bestemming te wijzigen.

Investerings- en voorbereidingskrediet

Als de raad instemt met de aankoop, voert de gemeente in samenspraak met de omgeving een onderzoek uit naar de mogelijkheden om te komen tot een ‘hoogwaardige invulling van het terrein’.

B en W vragen de raad daarom niet alleen het voor de aankoop benodigde investeringskrediet beschikbaar te stellen, maar ook een voorbereidingskrediet.

Nieuws

Meest gelezen

menu