Gemeente Westerkwartier gaat met inwoners in gesprek over warmtetransitie

Een warmtepomp. Foto: Pixabay

De gemeente Westerkwartier gaat in juni met inwoners in gesprek over de warmtetransitie, de overgang van fossiele manieren van verwarmen naar een duurzame manier van verwarmen. Ze heeft hiervoor acht online dialoogavonden georganiseerd.

Elke dialoogavond staat een ander gebied in het Westerkwartier centraal. Zo is de eerste online dialoogavond op 8 juni bedoeld voor de inwoners van Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Saaksum, Oldehove, Niehove, Kommerzijl, Lauwerzijl, Pieterzijl, Den Ham en Aduard, en kunnen inwoners van Leek zich aanmelden voor de laatste dialoogavond op 1 juli. Alle dialoogavonden duren van 19.30 tot 21.00 uur.

De gemeente heeft ook een enquête opgesteld, waarin inwoners hun mening over duurzaamheid en aardgasvrij wonen kunnen geven.

Transitievisie Warmte

De gemeente neemt de uitkomsten van de enquête en de dialoogavonden mee in de op te stellen Transitievisie Warmte. Hierin staan de te doorlopen stappen naar aardgasvrij maken van woningen.

Ook wordt erin beschreven welke andere manieren van verwarmen voor welke woningen geschikt kunnen zijn. Daarnaast kijkt de gemeente in welke dorpen ze kan starten met de verdere verkenning naar deze mogelijkheden en welke onderzoeken daarvoor nog nodig zijn.

Daadwerkelijke besluiten over het aardgasvrij maken van woningen komen in een uitvoeringsplan te staan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu