Gemeente Westerkwartier verloot 34 Marumer nieuwbouwkavels onder 204 belangstellenden

Ter illustratie - Foto: ANP Foto: Lex van Lieshout

Omdat de belangstelling voor de 34 particuliere bouwkavels in de te realiseren woonwijk Alberdaheerd II in Marum heel groot is, worden deze kavels verloot onder de 204 geregistreerde belangstellenden.

,,De belangstelling voor dit plan in Marum is enorm groot. Om de toewijzing transparant en helder te laten verlopen, kiezen we voor de route van een loting. Dit gaat volgens het reglement en via de notaris”, zegt wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi over de toewijzing van de kavels via een verloting.

De gemeente informeert de geregistreerde belangstellenden deze of volgende maand over de toewijzing/ uitgifte van de 34 particuliere bouwkavels.

Alberdaheerd II

De nieuwe woonwijk Alberdaheerd II verrijst de komende jaren aan de zuidoostkant van Marum. Het plan voor deze woonwijk bestaat uit 46 kavels. Hiervan zijn 34 vrijstaand en particulier uit te geven en 12 halfvrijstaand, die projectmatig worden uitgegeven.

De voorbereidingen voor de bouw van de woonwijk zijn in volle gang. Vorige week is gestart met het bouwrijp maken van het gebied.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu