Gemeente Westerkwartier wil dat studiegebied ring West wordt uitgebreid met grondgebied Westerkwartier

Het gemeentehuis van Westerkwartier in Zuidhorn. Foto: Google Street View.

Het college van gemeente Westerkwartier vraagt Provinciale Staten het studiegebied voor de aanpak van de ring West in de stad Groningen uit te breiden met het grondgebied van het Westerkwartier, omdat de ontwikkeling van de ring ook gevolgen heeft voor dit gebied.
Lees meer over
Westerkwartier

Provinciale Staten behandelt woensdag in haar vergadering de aanpak van de ring West. Op dit moment wordt alleen gekeken naar het huidige tracé.

Verantwoordelijk

Het college van gemeente Westerkwartier wil graag betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. Het provinciaal bestuur is samen met de gemeente verantwoordelijk voor een goede provinciale hoofdwegenstructuur in de gemeente Westerkwartier, zo stelt woordvoerster Martien van der Laan.

Een nieuwe noord-zuidverbinding in de gemeente Westerkwartier zou de verkeerdruk op de Westelijke ring en het Westerkwartier kunnen verminderen. ,,Het achterland van de gemeente wordt met zo’n verbinding bovendien veel beter bereikbaar en ze zorgt voor de ontsluiting van gemeente Het Hogeland. Ook voorkomt een noord-zuidverbinding sluipverkeer via de omliggende dorpen.”

Essentieel voor leefbaarheid

Verbinding en bereikbaarheid zijn essentieel voor de leefbaarheid in gebieden waar openbaar vervoermogelijkheden beperkt zijn, zegt Van der Laan. ,,Een bredere benadering van bereikbaarheid, niet alleen voor de stad Groningen, maar ook voor de regio Westerkwartier, zal een beter resultaat opleveren. De ontwikkeling van de ring West heeft ook gevolgen voor het Westerkwartier.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu