Het Groninger Landschap herstelt historisch verkavelingspatroon in Reitdiep-Midden door ondiepe, brede greppels te graven

Het Reitdiep behoort tot de oudste cultuurlandschappen van Europa. Foto: Google Maps

Het Groninger Landschap is deze week begonnen met het graven van ondiepe, brede greppels in het Reitdiep-Midden. Hiermee wordt het historische verkavelingspatroon hersteld.

Het Reitdiep behoort tot de oudste cultuurlandschappen van Europa. Sinds het land in cultuur gebracht is, is de structuur van het landschap weinig veranderd.

Ondiepe, brede greppels

Ook het oorspronkelijke verkavelingspatroon, dat aansluit bij het kronkelende verloop van oude laagtes en sloten, is op veel plaatsen goed bewaard gebleven.

Echter, op enkele plaatsen zijn de watergangen gedempt waardoor dit patroon aangetast is. Het Groninger Landschap brengt deze watergangen in de vorm van ondiepe, brede greppels terug in het landschap.

Gunstig voor weidevogels

Deze ingreep maakt niet alleen het historische verkavelings- en greppelpatroon beter zichtbaar, maar is ook gunstig voor weidevogels. De greppels lopen door verhoging van het waterpeil namelijk vol met water, waarmee de terreinomstandigheden voor die weidevogels verbeteren.

Weidevogelgebieden Groningen

De aanleg van de greppels in Reitdiep-Midden is onderdeel van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Weidevogelgebieden Groningen . Dit programma betreft het versterken van de kwaliteit van de weidevogelgebieden Reitdiep, Hoeksmeer en Gorecht (Oostpolder en Onnerpolder).

De maatregelen in deze natuurgebieden zijn onder andere gericht op het optimaliseren van het waterbeheer, ontwikkeling van kruidenrijk grasland en bevordering van de bodemkwaliteit.

POP3 is mogelijk gemaakt door steun vanuit de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu