Hoe Henk Krol gemeente Westerkwartier in de Tweede Kamer op de hak neemt (en intussen preekt voor eigen parochie)

Tweede Kamerlid Henk Krol Foto: ROBINUtrecht

Op een niet al te publieksvriendelijke manier hanteren gemeentehuizen de coronaregels. Dat betoogde Kamerlid Henk Krol dinsdagmiddag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Als voorbeeld noemde Krol heel concreet de gemeente Westerkwartier.

,,Daar staan op dit moment acht mensen buiten te wachten omdat ze het gemeentehuis niet in mogen’‘, klaagde Krol tijdens het debat. Premier Rutte beloofde de klacht door te spelen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Vraag: wat was er dinsdag aan de hand in de gemeente Westerkwartier?

Schoonzoon

Fractie-assistent Janneke Koning uit Boerakker van de eenmansfractie 50PLUS in de gemeenteraad van Westerkwartier weet het antwoord. Haar zoon is de partner van Henk Krol. Koning helpt Krol om de onlangs door hem nieuw opgerichte partij Lijst Henk Krol voet aan de grond te laten krijgen in de regio. Om te mogen deelnemen aan de Kamerverkiezingen in maart moeten sympathiserende burgers zogenoemde ondersteunende verklaringen indienen in alle kiesdistricten in het land.

Dichte deur

Koning wilde dinsdagmiddag de gang maken naar het voormalige gemeentehuis van Leek om zo’n ondersteunende verklaring in te leveren. Zij wilde dit niet in haar eentje doen. ,,We hadden afgesproken met een man of acht naar het gemeentehuis te gaan’‘, vertelt ze. Vanwege de coronaregels hanteert de gemeente beperkte openingstijden. ,,We stonden met acht man klaar om te gaan. Maar vlak voordat we wilden gaan, vernam ik van de afdeling Burgerzaken van de gemeente dat we die middag hier niet terecht konden. Om te voorkomen dat we voor een dichte deur kwamen we bleven we thuis.’‘

‘Geen poot aan de grond’

Janneke Koning meldde haar ervaring aan haar schoonzoon. Zo kon het gebeuren dat Krol de ‘misstand in het Westerkwartier’ aanhangig maakte in het Kamerdebat. Ook Koning zelf kritiseert de gang van zaken bij de gemeente: ,,Het ministerie heeft vooraf instructies gegeven aan de gemeenten in Nederland dat ze mee moeten werken aan het inleveren van de ondersteunende verklaringen. Anders krijgen nieuwe politieke partijen immers nooit een voet aan de grond....”

Herkansing

Inmiddels ziet Westerkwartier haar foute handelwijze in, zegt zij. Of Rutte of Ollongren daarin nog een rol hebben gespeeld, weet Koning niet: ,,Maar woensdagmiddag kunnen we alsnog met z’n allen op het gemeentehuis van Leek terecht.’‘

VVD stelt vragen

De VVD-fractie in de gemeenteraad heeft inmiddels in schriftelijke vragen om opheldering gevraagd aan B en W.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu