Humanitas zoekt opvoedmaatjes in het Westerkwartier: 'Het is heel belangrijk dat er een klik is'

Mirjam Velthuis is Home-Start coördinator bij Humanitas.

Humanitas zoekt in het Westerkwartier opvoedmaatjes voor Home-Start, een programma dat opvoedondersteuning biedt. Als gezin maakt je wel eens een periode door waarin het niet zo goed gaat. Bij lichte, alledaagse opvoedvragen denken vrijwilligers mee met gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

In het Westerkwartier is het programma op 1 maart van start gegaan en inmiddels worden er vier vrijwilligers getraind. ,,We proberen Home-Start onder de aandacht te brengen bij ouders en verwijzers”, vertelt Mirjam Velthuis. Zij is coördinator Home-Start Westerkwartier. ,,De hele coronacrisis maakt dat mensen nog wat afwachtend zijn. Maar het begin is er. Naast de vier mensen die nu de training volgen, hebben we ook twee nieuwe aanmeldingen binnen en al enkele aanvragen voor begeleiding van gezinnen.”

Luisterend oor en vriendschappelijk contact

Het internationale Home-Start bestaat 27 jaar in Nederland en is bewezen effectief. Inmiddels wordt het in 161 Nederlandse gemeenten aangeboden. Door het programma vroegtijdig in te zetten, voorkom je later grotere problemen. Daarbij is de laagdrempeligheid erg belangrijk. ,,De vrijwilligers zijn geen professionals, maar bieden een luisterend oor en vriendschappelijk contact. Ze hebben allemaal ervaring op het gebied van opvoeden. Samen kijken ze met de ouders wat goed gaat en van daaruit wordt verder gewerkt. Ouders vertellen waar ze tegenaan lopen en samen kijken ze dan hoe het anders kan. En dat kan op allerlei gebied zijn. Het gezin zit bijvoorbeeld in een sociaal isolement dan kijkt de vrijwilliger samen met de ouders, welke voorzieningen er in de wijk of het dorp zijn. En welke stappen ze kunnen ondernemen om samen nieuwe contacten te leggen. Is er bijvoorbeeld een kinderboerderij of een speeltuintje in de buurt om met de kinderen te bezoeken en mensen te ontmoeten. Maar daarnaast kan het ook zijn dat de ouder een formulier heeft gekregen, wat ingevuld moet worden en daarbij hulp nodig heeft. Of er wordt ondersteuning gevraagd, bij hoe om te gaan met bepaald gedrag van het kind.”

Er is tijd nodig om een band op te bouwen

De vrijwilligers komen elke week langs bij de gezinnen. Een traject duurt minimaal vier maanden, maar kan ook uitlopen tot een jaar of anderhalf jaar. ,,Er is tijd nodig om een band op te bouwen. Daarom vragen we vrijwilligers een dagdeel per week beschikbaar te zijn, om het gezin te ondersteunen. Gezinnen met kinderen tot 18 jaar en moeders die vanaf 28 weken zwanger zijn, kunnen zich aanmelden.”


Naast de beschikbaarheid van een dagdeel in de week is ook opvoedervaring een voorwaarde om je als vrijwilliger aan te melden. ,,Het is fijn als de vrijwilliger de dingen waar de ouders tegenaan lopen, herkent en erkent. Hierdoor kunnen ze samen sparren over een oplossing.”

Beide partijen kunnen nog ‘nee’ zeggen

Humanitas biedt zes trainingsbijeenkomsten aan. Na de vierde bijeenkomst kan de vrijwilliger worden ingezet. ,,Ik doe zelf de kennismakingsgesprekken met zowel het gezin als de vrijwilligers. Zodra een vrijwilliger inzetbaar is, wordt gekeken welk gezin bij diegene past. En dan volgt er, samen met mij, een koppelingsgesprek. Het is heel belangrijk dat er een klik is. En na dat gesprek kunnen beide partijen altijd nog nee zeggen.”


Ouders die hulp willen van Home-Start kunnen door de huisarts, het consultatiebureau of door hulpverleners worden doorverwezen, maar mogen zich ook rechtstreeks melden bij Humanitas. Dit geldt ook voor mensen die vrijwilliger willen worden. Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Velthuis 06-57463025 of m.velthuis@humanitas.nl . Kijk voor meer informatie op de website .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerkwartier
menu